Komunikaty

06 marca 2017 08:57 | Komunikaty | Źródło: BIP - Urząd Miejski w Złoczewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXXI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 09 marca (czwartek) 2017 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXXI  sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 09 marca (czwartek) 2017 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie

- przyjęcie porządku obrad XXXI sesji,

- przyjęcie protokołów z XXVII, XXVIII, XXIX i XXX sesji Rady Miejskiej.

2. Powołanie sekretarza obrad.

3.  Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

4. Interpelacje radnych.

5. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Złoczewie na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Złoczew w 2016 roku.

6. Informacja z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Złoczewie za 2016 rok.

7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok.

8. Informacja dotycząca zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez Gminę Złoczew w 2017 roku.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

    - rozdysponowania wolnych środków za 2016 r. oraz zmian w budżecie Gminy Złoczew na 2017 rok,

- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata 2017-2032,

- w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

10. Zapytania i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie.

 

 

         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                      w Złoczewie

                                                                                         /-/ Andrzej Konieczny    

Przeczytano: 327 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry