Komunikaty

16 lutego 2018 12:09 | Komunikaty

Parlamentarny Zespół ds. inwestycji: "Złoczew - eksploatacja złoża węgla brunatnego jako element bezpieczeństwa energetycznego kraju"

Parlamentarny Zespół ds. inwestycji: "Złoczew - eksploatacja złoża węgla brunatnego jako element bezpieczeństwa energetycznego kraju"

czytaj więcej »

15 lutego 2018 09:23 | Komunikaty

Kondolencje

"Można odejśc na zawsze by stale być blisko" Ks. Jan Twardowski Radnej Rady Miejskiej w Złoczewie Pani Bogusławie Kobyłt i Jej Najbliższym wyrazy współczucia z powodu śmierci TEŚCIOWEJ składają Burmistrz Miasta Złoczewa oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

czytaj więcej »

13 lutego 2018 09:20 | Komunikaty

Przerwa w dostawie energii elektrycznej.

Rejon Energetyczny Bełchatów PGE Dystrybucja Łódź -Teren S.A. Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych Data i godz. planowanej...

czytaj więcej »

09 lutego 2018 15:11 | Komunikaty

O g ł o s z e n i e Burmistrz Miasta Złoczewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, położonych w obr. 1 m.Złoczew przy ul.Działkowej, przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym.

Złoczew, 7 lutego 2018r. O g ł o s z e n i e Burmistrz Miasta Złoczewa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy, położonych w obr. 1 m.Złoczew przy ul.Działkowej, przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym: 1)dz.nr 292/51 o pow. 0,0051...

czytaj więcej »

29 stycznia 2018 15:07 | Komunikaty

Ostrzeżenie o silnym wietrze

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy opracowane przez IMGW-PIB ostrzeżenie nr 4 dotyczące - silnego wiatru/1. Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu OSTRZEŻENIE Nr 4 Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1 Obszar: województwo łódzkie...

czytaj więcej »

19 stycznia 2018 09:10 | Komunikaty

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie poszukuje kandydata na opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych (ograniczenie orzeka sąd wobec sprawców przestępstw). Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,...

czytaj więcej »

18 stycznia 2018 15:52 | Komunikaty

Kondolencje

"Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje" Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Złoczewie Panu Andrzejowi Koniecznemu i jego Najbliższym wyrazy współczucia z powodu śmierci TEŚCIOWEJ składają Burmistrz Miasta Złoczewa oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Złoczewie. ...

czytaj więcej »

18 stycznia 2018 14:54 | Komunikaty

OSTRZEŻENIE – Silny wiatr

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu OSTRZEŻENIE Nr 1 Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/2 Obszar: województwo łódzkie Ważność: od godz. 16:00 dnia 18.01.2018 do godz. 08:00 dnia 19.01.2018 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego...

czytaj więcej »