Komunikaty

13 lutego 2017 15:11 | Komunikaty

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie poszukuje kandydata na opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych (ograniczenie orzeka sąd wobec sprawców przestępstw). Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,...

czytaj więcej »

13 lutego 2017 12:38 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW dot. linii oświetlenia drogowego niskiego napięcia wzdłuż ulicy Łąkowej w Złoczewie.

Złoczew, dnia 10. 02. 2017 r. Znak: RK.PP.6733.2.2017 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.199 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia...

czytaj więcej »

10 lutego 2017 13:59 | Komunikaty

KONDOLENCJE

"A przecież nie cały umieram, to co we mnie niezniszczalne trwa! Teraz stoję twarzą w twarz z Tym, który jest..." Jan Paweł II "Tryptyk Rzymski" Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia Pani Małgorzacie Świętczak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stolcu oraz Jej Bliskim...

czytaj więcej »

09 lutego 2017 15:38 | Komunikaty

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców. Załóż firmę przez telefon!

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w...

czytaj więcej »

06 lutego 2017 14:12 | Komunikaty

KONDOLENCJE

"Jest taki ból o którym lepiej nie mówić, bowiem najlepiej wyraża go milczenie" Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia Radnej Dorocie Tomczyńskiej oraz Jej Bliskim z powodu śmierci Ojca przekazują Burmistrz Miasta Złoczewa – Jadwiga Sobańska ...

czytaj więcej »

31 stycznia 2017 13:12 | Komunikaty

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Złoczewie Nr XXVII/161/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami...

czytaj więcej »

27 stycznia 2017 14:55 | Komunikaty

Zaproszenie dla mieszkańców miasta i gminy Złoczew

Burmistrz Miasta Złoczew i Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Miasta Złoczew zapraszają na zebranie mieszkańców, które odbędzie się w dniu 03 lutego 2017 r. (piątek) o godz. 16:00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie przy ulicy Szerokiej (budynek...

czytaj więcej »

13 stycznia 2017 14:30 | Komunikaty

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Urząd Miejski w Złoczewie informuje, że w związku z pojawieniem się ognisk grypy ptaków u drobiu w Polsce, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków,...

czytaj więcej »

27 grudnia 2016 09:32 | Komunikaty

Informacja dla posiadaczy świń o zmianach w identyfikacji i rejestracji świń wprowadzonych ustawą z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. poz. 1605)

Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. poz. 1605) zmieniła przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1172, z późn. zm.),...

czytaj więcej »

22 grudnia 2016 10:17 | Komunikaty

PILNE! GRYPA PTAKÓW

Z uwagi na występujące obecnie bardzo poważne zagrożenie zakażenia drobiu wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków ze strony dzikiego ptactwa na całym terytorium Polski, a także z uwagi na pojawiające się nowe ogniska choroby zarówno w kraju, jak i innych państwach europejskich, Główny...

czytaj więcej »