Komunikaty

19 kwietnia 2017 10:26 | Komunikaty

Kurenda dot. uproszczonych planów urządzenia lasów

Kurenda dot. uproszczonych planów urządzenia lasów Urząd Miejski w Złoczewie informuje, że w związku z realizacją zadania pt. "Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących...

czytaj więcej »

10 kwietnia 2017 11:49 | Komunikaty

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza przetarg nieograniczony na niżej opisaną nieruchomość, stanowiącą własność Gminy, położoną w obr. 7 m.Złoczew przy ul.Akacjowej :

Złoczew,10 kwietnia 2017r. Ogłoszenie Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza przetarg nieograniczony na niżej opisaną nieruchomość, stanowiącą własność Gminy, położoną w obr. 7 m.Złoczew przy ul.Akacjowej : Dz.nr 15/6 o pow. 0,2320 ha cena wywoławcza – 80 780,- zł Wadium –...

czytaj więcej »

07 kwietnia 2017 15:28 | Komunikaty

Kondolencje

"…można odejść na zawsze by stale być blisko (…) naprawdę można kochać umarłych bo właśnie oni są uparcie obecni” Ks. Jan Twardowski Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Janusza Lorczyka wieloletniego działacza sportowego, niemal przez 40 lat...

czytaj więcej »

06 kwietnia 2017 10:53 | Komunikaty

Informacja Inspekcji Weterynaryjnej ws. zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Zniesienie zakazu wypuszczania drobiu z pomieszczeń inwentarskich lub zadaszonych wolier Z dniem 6 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków...

czytaj więcej »

05 kwietnia 2017 11:03 | Komunikaty

Szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziką zwierzynę.

W związku z adresowanymi ostatnio do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Łodzi wnioskami rolników o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziką zwierzynę informuję, że w świetle obowiązujących przepisów prawa,...

czytaj więcej »

04 kwietnia 2017 11:09 | Komunikaty

Sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami.

Kurenda do mieszkańców gminy w sprawie sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami Złoczew, dn. 04.04.2017 r. MIESZKAŃCY GMINY ZŁOCZEW Urząd Miejski w Złoczewie przypomina, że zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856), ustawą...

czytaj więcej »

30 marca 2017 14:33 | Komunikaty

Utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

Złoczew, dnia 29 marca 2017r. RK.7021.II.1.2017 Z A W I A D O M I E N I E Burmistrz Miasta Złoczew zawiadamia, że zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 1-5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.250) oraz uchwałą Nr XXI/118/16 Rady...

czytaj więcej »

24 marca 2017 11:06 | Komunikaty

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie przyjmuje zgłoszenia KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH I KURATORÓW DLA OSÓB CZĘŚCIOWO I CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONYCH

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie przyjmuje zgłoszenia KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH I KURATORÓW DLA OSÓB CZĘŚCIOWO I CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONYCH Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji...

czytaj więcej »

22 marca 2017 15:01 | Komunikaty

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA OGŁASZA WYNIKI KONKURSU dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert w 2017 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA OGŁASZA WYNIKI KONKURSU dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert w 2017 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Lp. Oferent – organizacja pozarządowa Nazwa...

czytaj więcej »