Komunikaty

21 listopada 2016 14:35 | Komunikaty

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXVI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXVI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 28 listopada (poniedziałek) 2016 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w...

czytaj więcej »

09 listopada 2016 13:36 | Komunikaty

ZARZĄDZENIE Nr 58/2016 Burmistrza Miasta Złoczew z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Złoczew z OPP na rok 2017.

Zarządzenie nr 58/2016 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Złoczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

czytaj więcej »

03 listopada 2016 13:34 | Komunikaty

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący świadectw zdrowia dla świń w obrocie krajowym

UWAGA!!! Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący świadectw zdrowia dla świń w obrocie krajowym Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w związku z opublikowaniem w dniu 27.10.2016 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25.10.2016 r. zmieniającego...

czytaj więcej »

29 października 2016 10:59 | Komunikaty

Uwaga 1 listopada nastąpi zmiana organizacji ruchu w okolicy cmentarza!

Informujemy, że w okresie od godziny 6.00 do 24.00 01 listopada na ulicy Cmentarnej nastąpi zmiana organizacji ruchu. Na odcinku od ulicy Wieluńskiej do ulicy Wspólnej obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy (wjazd od ulicy Wieluńskiej) i zakaz zatrzymywania się i postoju po prawej stronie...

czytaj więcej »

25 października 2016 08:10 | Komunikaty

Komunikat Lekarza Weterynarii w Sieradzu

W związku z informacjami dotyczącymi zakopywania przez hodowców trzody chlewnej, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sieradzu informuje, że zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 padłe zwierzęta gospodarskie z gatunku trzoda chlewna stanowią materiał kategorii 2. Zwierzęta padłe,...

czytaj więcej »

20 października 2016 11:57 | Komunikaty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie.

Złoczew, dnia 18.10.2016r. MGOPS.PS.26. 2 .2016 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie informuje,...

czytaj więcej »

19 października 2016 08:50 | Komunikaty

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 27 października (czwartek) 2016 r

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXV sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 27 października (czwartek) 2016 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Złoczewie -...

czytaj więcej »

11 października 2016 11:49 | Komunikaty

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA podaje do publicznej wiadomości informację o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu Prawa wodnego

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA podaje do publicznej wiadomości informację o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu Prawa wodnego Lp. Oferent Nazwa projektu/termin realizacji Przyznana dotacja na 2016 r. w zł. 1. Gminna Spółka Wodna...

czytaj więcej »

06 października 2016 14:21 | Komunikaty

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie.

Złoczew, dnia 5.10.2016r. MGOPS.PS. 26.1 .2016 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie ogłasza zapytanie ofertowe na realizację...

czytaj więcej »