Komunikaty

20 września 2017 08:26 | Komunikaty

ZUS ostrzega: Nie daj się nabrać fałszywym doradcom

Od 1 września Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje bardzo dużo wniosków o emeryturę w związku z obniżeniem powszechnego wieku emerytalnego. Każdy przyszły świadczeniobiorca chciałby aby jego emerytura była jak najwyższa. Na tej potrzebie bazują oszuści mamiący przyszłych...

czytaj więcej »

06 września 2017 14:32 | Komunikaty

I N F O R M A C J A w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu Prawa wodnego

I N F O R M A C J A w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu Prawa wodnego Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 28 października 2011 roku nr XIII/71/11 w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji...

czytaj więcej »

31 sierpnia 2017 16:22 | Komunikaty

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie zaprasza do konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017 - 2023.

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Złoczew na lata 2017-2020”. Szanowni Państwo, Burmistrz Miasta Złoczewa serdecznie zaprasza do otwartych konsultacji społecznych dotyczących treści projektu „Strategii...

czytaj więcej »

23 sierpnia 2017 08:38 | Komunikaty

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Złoczew

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Złoczew Burmistrz Miasta Złoczew informuje, że gmina rozpoczęła opracowywać dokument pt. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Złoczew” W celu opracowania ww. dokumentu niezbędne jest zebranie informacji dot. zużycia energii i...

czytaj więcej »

21 sierpnia 2017 16:13 | Komunikaty

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:Zp.271.2.2017. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej odcinek przez miejscowość Uników”.

Numer sprawy: Zp. 271.8.2017 Złoczew, dnia 18.08.2017 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:Zp.271.2.2017. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej odcinek przez miejscowość Uników”. Na mocy art....

czytaj więcej »

17 sierpnia 2017 16:13 | Komunikaty

Kondolencje

"Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci". Wisława Szymborska Pani Bogusławie Kobyłt, Jej Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci MAMY skłądają Burmistrz Miasta Złoczewa Jadwiga Sobańska Przewodniczacy Rady MIejskiej...

czytaj więcej »

17 sierpnia 2017 13:40 | Komunikaty

Stypendia szkolne

r. Pomoc materialna dla uczniów Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie informuje, że w dniach 1-15 września 2017r. można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich,...

czytaj więcej »

10 sierpnia 2017 13:30 | Komunikaty

OSTRZEŻENIE Burze z gradem/2

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu OSTRZEŻENIE Nr 44 Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/2 Obszar: województwo łódzkie Ważność: od godz. 23:00 dnia 10.08.2017 do godz. 06:00 dnia 11.08.2017 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz...

czytaj więcej »

01 sierpnia 2017 14:36 | Komunikaty

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie informuje, że rozpoczyna się przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy dotyczący : świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego (program „Rodzina 500+”)

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 dotyczący : świadczeń rodzinnych funduszu alimentacyjnego świadczenia wychowawczego (program „Rodzina 500+”) Wnioski...

czytaj więcej »

26 lipca 2017 09:15 | Komunikaty

KRUS w Sieradzu przestrzega.

Szanowni Państwo Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sieradzu pragnie przestrzec przed osobami, które nachodzą gospodarstwa w naszym powiecie, i podając się za pracowników Kasy usiłują wyłudzać od rolników pieniądze pod pozorem ściągania...

czytaj więcej »