Komunikaty

05 października 2017 08:45 | Komunikaty

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 55

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu OSTRZEŻENIE Nr 55 Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/2 Obszar: województwo łódzkie Ważność: od godz. 17:00 dnia 05.10.2017 do godz. 24:00 dnia 05.10.2017 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego...

czytaj więcej »

02 października 2017 12:20 | Komunikaty

Budżet Obywatelski Województwa Łódzkiego - głosujmy na aktywne przejście dla pieszych w Złoczewie - zadanie Z430

Szanowni Państwo zachęcamy do głosownia na zadanie zgłoszone przez Radnego Dominika Drzazgę do Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego. Zadanie polegajace na utoworzeniu aktywnego przejścia dla pieszych ma szansę na realizację ale ... musimy głosować. Głosować można 1...

czytaj więcej »

29 września 2017 10:05 | Komunikaty

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Łódzkiem

Informujemy, że w związku z wejściem w życie od 1 października systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia, czyli sieci szpitali, zmieni się sposób organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Łódzkiem. Pacjentami po godzinach pracy poradni POZ oraz w soboty, niedziele...

czytaj więcej »

23 września 2017 13:57 | Komunikaty

HARMONOGRAM OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZŁOCZEW TERMIN ZBIÓRKI: 09 PAŹDZIERNIK - 17 PAŹDZIERNIK 2017 ROKU

HARMONOGRAM OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY ZŁOCZEW TERMIN ZBIÓRKI: 09 PAŹDZIERNIK - 17 PAŹDZIERNIK 2017 ROKU Prosimy o wystawienie niżej wymienionych odpadów w dniu objazdu przed posesję do drogi utwardzonej, do której jest...

czytaj więcej »

20 września 2017 13:25 | Komunikaty

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 28 września (czwartek) 2017 r. o godz. 1000

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 28 września (czwartek) 2017 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w...

czytaj więcej »

20 września 2017 08:38 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Złoczew

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Złoczew Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam...

czytaj więcej »

20 września 2017 08:26 | Komunikaty

ZUS ostrzega: Nie daj się nabrać fałszywym doradcom

Od 1 września Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje bardzo dużo wniosków o emeryturę w związku z obniżeniem powszechnego wieku emerytalnego. Każdy przyszły świadczeniobiorca chciałby aby jego emerytura była jak najwyższa. Na tej potrzebie bazują oszuści mamiący przyszłych...

czytaj więcej »