Komunikaty

06 kwietnia 2017 10:53 | Komunikaty

Informacja Inspekcji Weterynaryjnej ws. zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Zniesienie zakazu wypuszczania drobiu z pomieszczeń inwentarskich lub zadaszonych wolier Z dniem 6 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków...

czytaj więcej »

05 kwietnia 2017 11:03 | Komunikaty

Szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziką zwierzynę.

W związku z adresowanymi ostatnio do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Łodzi wnioskami rolników o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziką zwierzynę informuję, że w świetle obowiązujących przepisów prawa,...

czytaj więcej »

04 kwietnia 2017 11:09 | Komunikaty

Sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami.

Kurenda do mieszkańców gminy w sprawie sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami Złoczew, dn. 04.04.2017 r. MIESZKAŃCY GMINY ZŁOCZEW Urząd Miejski w Złoczewie przypomina, że zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856), ustawą...

czytaj więcej »

30 marca 2017 14:33 | Komunikaty

Utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

Złoczew, dnia 29 marca 2017r. RK.7021.II.1.2017 Z A W I A D O M I E N I E Burmistrz Miasta Złoczew zawiadamia, że zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 1-5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.250) oraz uchwałą Nr XXI/118/16 Rady...

czytaj więcej »

24 marca 2017 11:06 | Komunikaty

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie przyjmuje zgłoszenia KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH I KURATORÓW DLA OSÓB CZĘŚCIOWO I CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONYCH

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie przyjmuje zgłoszenia KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH I KURATORÓW DLA OSÓB CZĘŚCIOWO I CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONYCH Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji...

czytaj więcej »

22 marca 2017 15:01 | Komunikaty

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA OGŁASZA WYNIKI KONKURSU dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert w 2017 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA OGŁASZA WYNIKI KONKURSU dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert w 2017 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Lp. Oferent – organizacja pozarządowa Nazwa...

czytaj więcej »

16 marca 2017 14:11 | Komunikaty

Uwaga, Uwaga przypominamy, że nadal obowiązuje zagrożenie wirusem ptasiej grypy.

Szanowni Państwo, przypominamy, że nadal obowiązuje zgrożenie wirusem ptasiej grypy ptaków. Należy zatem: wstrzymać się od wypuszczania drobiu na wybiegi i pozostawić ptaki w budynkach inwentarskich, w których jest utrzymywany, zabezpieczyć budynki, w których utrzymywany...

czytaj więcej »

06 marca 2017 10:04 | Komunikaty

KONDOLENCJE

Śmierć nie jest kresem naszego istnienia – żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach. Albowiem oni to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia. /Albert Einstein/ Naszej Koleżance - Honoracie Kupis, wyrazy głebokiego współczucia,...

czytaj więcej »

06 marca 2017 08:57 | Komunikaty

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXXI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 09 marca (czwartek) 2017 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XXXI sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 09 marca (czwartek) 2017 r. o godz. 1000 w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Złoczewie - przyjęcie...

czytaj więcej »

22 lutego 2017 15:18 | Komunikaty

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Złoczew

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 BURMISTRZA MIASTA ZŁOCZEW z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola prowadzonego przez...

czytaj więcej »