Komunikaty

21 listopada 2017 11:50 | Komunikaty

Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Złoczewie

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców, zamieszczamy poniżej wyciąg z dokumentacji technicznej zawierającej przebieg sieci ciepłowniczej budowanej w ramach zadania „Przebudowa systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Złoczew wraz z sieciami cieplnymi i węzłami z zastosowaniem...

czytaj więcej »

09 listopada 2017 11:12 | Komunikaty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w Złoczewie odcinek S19 - S22

http://bip.zloczew.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/397928/ogloszenie_o_zamowieniu_budowa_kanalizacji_sanitarnej_w_ciagu_ul

czytaj więcej »

09 listopada 2017 11:08 | Komunikaty

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA podaje do publicznej wiadomości informację o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu Prawa wodnego

BURMISTRZ MIASTA ZŁOCZEWA podaje do publicznej wiadomości informację o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Złoczew z zakresu Prawa wodnego Lp. Oferent Nazwa projektu/termin realizacji Przyznana dotacja na 2017 r. w zł. 1. Gminna Spółka Wodna...

czytaj więcej »

07 listopada 2017 17:03 | Komunikaty

Zapraszamy do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Złoczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Serdecznie zapraszamy do konsultacji Programu współpracy Gminy Złoczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Konsultacje będą odbywać się odbywac w czasie i trybie określonym...

czytaj więcej »

07 listopada 2017 12:15 | Komunikaty

Spotkanie w sprawie odnawialnych źródeł energii: KOLEKTORY SŁONECZNE, PANELE FOTOWOLTAICZNE, KOCIOŁ NA BIOMASĘ.

Złoczew, dnia 06.11.2017 r. Szanowni Państwo, w imieniu firmy Instal-Therm, która zwróciła się z prośbą do Urzędu Miejskiego w Złoczewie o rozpowszechnienie informacji na temat Odnawialnych Źródeł Energii, informujemy, że spotkanie dotyczące przystąpienia do projektu...

czytaj więcej »

03 listopada 2017 18:37 | Komunikaty

Spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Energii

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 7 listopada (wtorek) o godzinie 17.00 w sali bankietowej „Grażka” przy ulicy Burzenińskiej 16 w Złoczewie odbędzie się spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Energii Pełnomocnikiem Rządu d.s. restrukturyzacji górnictwa węgla...

czytaj więcej »

30 października 2017 10:59 | Komunikaty

Uwaga 1 listopada nastąpi zmiana organizacji ruchu w okolicy cmentarza!

Informujemy, że w okresie od godziny 6.00 01 listopada do godziny 6.00 2 listopada na ulicy Cmentarnej nastąpi zmiana organizacji ruchu. Na odcinku od ulicy Wieluńskiej do ulicy Wspólnej obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy (wjazd od ulicy Wieluńskiej) i zakaz zatrzymywania się i postoju...

czytaj więcej »

27 października 2017 12:31 | Komunikaty

Bezpłatna mammografia

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię (prześwietlenie piersi) w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Złoczew – 15 listopada przy Ochotniczej Straży Pożarnej, przy Ośrodku Kultury, ul. Szeroka 17 Błaszki – 16 listopada...

czytaj więcej »

23 października 2017 08:21 | Komunikaty

Przerwa w dostawie energii elektrycznej.

Rejon Energetyczny Bełchatów PGE Dystrybucja Łódź -Teren S.A. Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych w dniu 30.10.2017r. godz....

czytaj więcej »