Aktualności

13 lipca 2016 08:25 | Aktualności

Nowy samochód ratowniczo - gaśniczy OSP Złoczew zakupiony z dofinansowaniem z EFRR w ramach RPO WŁ 2014 - 2020 już akcji.

Reanult Master - lekki samochód ratowniczo -gaśniczy OSP Złoczew juz bierze udział w akcjach. Pojazd został zakupiony w ramach partnerskiego projektu pn."Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złoczewie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa V Ochrona Środowiska, Działanie V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wysokośc dofinansowania 238 000,00 zł  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  20 000  zł - wkład Gminy Złoczew.

Przeczytano: 1243 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry

Zdjęcia: