Aktualności

10 lutego 2016 08:09 | Aktualności

OSP Złoczew z dofinansowaniem w ramach RPO WŁ 2014 - 2020

 Projekt "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złoczewie" znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania ze środków EFRR w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.05.01.02-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona Środowiska, Działanie V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wysokośc dofinansowania 238 000,00 zł.

Przeczytano: 883 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry

Zdjęcia: