Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie
http://zloczew.pl

09 lutego 2018 15:23 | Aktualności

Konkurs "Zakochani w Złoczewie 2018"

Regulamin konkursu „Zakochani w Złoczewie 2018”

Szanowni Państwo, zachęcamy do udziału w konkursie  „Zakochani w Złoczewie 2018”,

 którego zasady określa niniejszy regulamin.

      1.      Konkurs polega na:

  1. udostępnieniu na swoim  profilu FB ogłoszenia o konkursie,
  2. wykonaniu Waszego zdjęcia na naszej walentynkowej ławeczce, na którym muszą znaleźć się ławeczka, kłódka i Wy. Tematem zdjęć jest zakochanie, bliskość, romantyzm – reszta zależy od Waszej inwencji,
  3.  przymocowaniu do ławeczki oznaczonej Waszymi imionami kłódki,

      4. przesłaniu Waszego zdjęcia na maila promocja@zloczew.pl  do dnia 13 lutego br. do godziny 14.02 ;) . W tytule maila wpiszcie „Zakochani w Złoczewie 2018” - podajcie swoje imiona i nazwiska  oraz nr. telefonu. Do maila obowiązkowo dołączcie (przeklejcie) oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem konkursu „Zakochani  w Złoczewie 2018” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku.  

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Gminę Złoczew do celów związanych z realizacją konkursu „Zakochani w Złoczewie 2018” oraz do promocji Gminy Złoczew, przesłanych przeze mnie zdjęć, których jestem autorem.

Oświadczam,  że zapoznałam/em  się z regulaminem konkursu. *

 *Oświadczenie dotyczy  każdej osoby.  Jeśli ktoś inny wykonał zdjęcie w mailu powinno znaleźć się zgoda autora na jego publikację).

 

 

Zgłoszenia bez oświadczeń nie będą brane pod uwagę.

2.Organizator nie odpowiada za jakość i treść  publikowanej fotografii i zastrzega sobie prawo do odmówienia publikacji zdjęć, które mogą w jakikolwiek sposób naruszyć przepisy obowiązującego prawa lub ogólnie przyjęte normy moralne.

3.Zgłoszone do konkursu fotografie nie mogą naruszać praw autorskich innych osób. Jeśli takie zgłoszenia zostaną wykryte organizator ma prawo wycofać uczestnika z konkursu lub odebrać mu przyznaną nagrodę.

4.Jedna para uczestników może nadesłać max 1 zgłoszenie.

5. Za zgłoszenia ponoszą odpowiedzialność osoby zgłaszające, za zgłoszenia przesłane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub  opiekunowie.  

6. Zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze losowania.

7. Nagrodą jest voucher na romantyczną, elegancką kolację dla 2 osób do wykorzystania w wybranym przez parę terminie.

8.Nagroda zostanie wręczona zwycięskiej parze w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie – 14 lutego 2018.  Osoby niepełnoletnie winny stawić się po odbiór nagrody z rodzicem lub opiekunem.  

9.Zwycięzca konkursu nie ma prawa ubiegania się o gotówkową równowartość przyznanej nagrody.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu, lub do całkowitego odwołania konkursu.

11.Wszelkie wątpliwości i pytania odnośnie treści niniejszego regulaminu uczestnicy mogą kierować na adres e-mail promocja@zloczew.pl lub w wiadomości lub komentarzu na FB

12. Uczestnicy konkursu przystępując do niego, automatycznie wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.