Urząd Miasta i Gminy w Złoczewie
http://zloczew.pl

04 grudnia 2017 14:55 | Aktualności

Uroczyste otwarcie Domu Pomocy Caritas Diecezji Kaliskiej im. Św. Józefa Złoczewie.

W minioną sobotę miało miejsce uroczyste otwarcie Domu Pomocy Caritas Diecezji Kaliskiej im. Św. Józefa w Złoczewie.  Dom powstał jako wotum dziekczynne za 25 lat istnienia diecezji kaliskiej. Inicjatorem przedsięwzięcia był sam Biskup Kaliski Edward Janiak, który ma sentyment do Gminy Złoczew, bowiem z Łeszczyna  pochodzą rodzice Biskupa. 

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Ksiądz Arcybiskup- Salvatore Pennacchio Nuncjusz Apostolski w Polsce, który dokonał poświęcenia obiektu, a także Kardynał Henryk Gulbinowicz,  Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Biskup Pomocniczy Łukasz Buzuń, a jej gospodarzem Biskup Kaliski Edward Janiak. 

Złoczewski Dom Opieki dla Seniorów  powstał dzięki ofiarności  Kardynała Henryka Gulbinowicza, Konsula Jana Chorostkowskiego i Jego małżonki Grażyny, Państwa Aleksandry i Wiesława Wawrzyniaków, państwa Bogumiły i Marka Spigiel, Duchowieństwa i Wiernych Diecezji Kaliskiej  i ma on w swoim założeniu otaczać opieką i zapewnić godne życie osobom w podeszłym wieku. 

Ojciec Święty Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, iż powinnością społeczeństwa jest na nowo odkryć solidarność między pokoleniami, odkryć sens i znaczenie starości. Czujemy się wyróżnieni, bo dzięki zlokalizowaniu Domu Opieki dla Seniorów w naszej Gminie mamy szansę czynić zadość woli Papieża Polaka ujętej w wielu listach papieskich poświęconych problemom starzenia się społeczeństwa. Samorząd Gminy Złoczew składa serdeczne gratulacje  i podziekowania dla Wszystkich, którzy mieli, mają i będą mieć swój udział w realizacji tej cennej inicjatywy. Szczególne życzenia pomyślności i satysfakcji z pracy na rzecz drugiego człowieka kierujemy do opiekuna inwestycji i dyrektora Domu  - Księdza Jacka Andrzejczaka. 

 

Dziękujemy za udostępnienie zdjęć Panu Taduszowi Sobczakowi oraz Maciejowi Koniecznemu. 

Zdjęcia: