Aktualności

20 lipca 2017 14:14 | Aktualności

Gmina Złoczew otrzymała ponad 1 mln 400 tys. zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego podpisał 14 umów na remont sieci wodociągowych i budowę oczyszczalni ścieków z samorządami województwa łódzkiego. Miało to miejsce w Ośrodku „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim....

czytaj więcej »

18 lipca 2017 09:26 | Aktualności

Podpisano umowy grantowe na realizację projektów w Sołectwach Borzęckie i Gronówek.

Burmistrz Miasta Złoczewa w towarzystwie przedstawicieli innych gmin powiatu sieradzkiego podpisała w Starostwie Powiatowym w Sieradzu umowy w sprawie dofinansowania inicjatyw lokalnych w ramach tegorocznych grantów sołeckich (do 5 tys. zł) na realizację projektu „Święto Chleba w sołectwie...

czytaj więcej »

17 lipca 2017 14:34 | Aktualności

Rodziny muzykujące

W niedzielę już po raz XIX odbyły się Spotkania Rodzin Muzykujących. Na scenie złoczewskiego amfiteatru wystąpiły cztery rodziny: rodzina Bińków z Praszki, rodzina Królewiczów ze Stolca, rodzina Wawrzyniaków ze Zduńskiej Woli oraz gwiazda imprezy rodzina Dziewiątkowskich...

czytaj więcej »

17 lipca 2017 14:04 | Aktualności

100-lecie OSP Stanisławów

W niedzielę 16 lipca 2017 roku, na placu przed remizą druhów strażaków ze Stanisławowa, odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia powstania OSP Stanisławów. Delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Złoczew przemaszerowały na plac przed strażnicę, gdzie...

czytaj więcej »

12 lipca 2017 14:15 | Aktualności

Wspólne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników oraz Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego.

Wczoraj tj. 11 lipca 2017 roku w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników oraz Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego. Spotkaniu przewodniczył pan Grzegorz...

czytaj więcej »

06 lipca 2017 13:12 | Aktualności

Zespoły parlamentarne o odkrywce Złoczew

Wczoraj, tj. 5 lipca 2017 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii pod przewodnictwem pana posła Ireneusza Zyski oraz Parlamentarnego Zespołu ds. inwestycji: „Złoczew-eksploatacja złoża węgla brunatnego jako element bezpieczeństwa energetycznego kraju”,...

czytaj więcej »

02 lipca 2017 22:42 | Aktualności

Jubileusz 100-lecia OSP UNIKÓW

W miniony weekend w Unikowie uczczono wiek istnienia i działalności Ochotniczje Straży Pożarnej. Na ten jubileusz złożyła sie praca wielu pokoleń strażaków, których wspominano podczas uroczystości. Dwudniowe obchody tej wyjątkowej dla całej społęczności uroczystości objęły...

czytaj więcej »

29 czerwca 2017 08:38 | Aktualności

Wylewaniem nieczystości ciekłych do rowów przydrożnych i melioracyjnych.

W związku z wylewaniem nieczystości ciekłych przez mieszkańców miasta do rowów przydrożnych i melioracyjnych, przypominamy, że takie postępowanie jest nielegalne. Zgodnie z przepisami prawa każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej...

czytaj więcej »

27 czerwca 2017 10:35 | Aktualności

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Złoczewie

28.06.2017 Wprowadza się zmiany do ogłoszenia z dnia 27.06.2017 r. w sprawie konkursu na Kandyda na stanowisko Dyrektora Publicznego przedszkola w Złoczewie. W związku z zamieszczeniem informacji Łódzkiego Kuratora Oświaty dotyczącej obowiązku lustracji – pkt.2 . Skreśla się w...

czytaj więcej »