Aktualności

12 lipca 2017 14:15 | Aktualności

Wspólne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników oraz Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego.

Wczoraj tj. 11 lipca 2017 roku w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników oraz Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego. Spotkaniu przewodniczył pan Grzegorz...

czytaj więcej »

06 lipca 2017 13:12 | Aktualności

Zespoły parlamentarne o odkrywce Złoczew

Wczoraj, tj. 5 lipca 2017 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii pod przewodnictwem pana posła Ireneusza Zyski oraz Parlamentarnego Zespołu ds. inwestycji: „Złoczew-eksploatacja złoża węgla brunatnego jako element bezpieczeństwa energetycznego kraju”,...

czytaj więcej »

02 lipca 2017 22:42 | Aktualności

Jubileusz 100-lecia OSP UNIKÓW

W miniony weekend w Unikowie uczczono wiek istnienia i działalności Ochotniczje Straży Pożarnej. Na ten jubileusz złożyła sie praca wielu pokoleń strażaków, których wspominano podczas uroczystości. Dwudniowe obchody tej wyjątkowej dla całej społęczności uroczystości objęły...

czytaj więcej »

29 czerwca 2017 08:38 | Aktualności

Wylewaniem nieczystości ciekłych do rowów przydrożnych i melioracyjnych.

W związku z wylewaniem nieczystości ciekłych przez mieszkańców miasta do rowów przydrożnych i melioracyjnych, przypominamy, że takie postępowanie jest nielegalne. Zgodnie z przepisami prawa każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej...

czytaj więcej »

27 czerwca 2017 10:35 | Aktualności

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Złoczewie

28.06.2017 Wprowadza się zmiany do ogłoszenia z dnia 27.06.2017 r. w sprawie konkursu na Kandyda na stanowisko Dyrektora Publicznego przedszkola w Złoczewie. W związku z zamieszczeniem informacji Łódzkiego Kuratora Oświaty dotyczącej obowiązku lustracji – pkt.2 . Skreśla się w...

czytaj więcej »

12 czerwca 2017 14:04 | Aktualności

Spotkanie przedstawicieli samorządów należących do Stowarzyszenia TAK dla Kopalni Złoczew.

12 czerwca 2017 roku z inicjatywy pana posła Dariusza Kubiaka w Urzędzie Miejskim w Złoczewie spotkali się przedstawiciele samorządów należących do Stowarzyszenia TAK dla Kopalni Złoczew w celu podpisania petycji opracowanej przez Związki Zawodowe z terenu Bełchatowa, domagające się...

czytaj więcej »

12 czerwca 2017 14:00 | Aktualności

Posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. inwestycji Złoczew

8 czerwca 2017 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. inwestycji Złoczew, któremu przewodniczył pan poseł Dariusz Kubiak. W spotkaniu, oprócz stałych członków Zespołu, uczestniczyli parlamentarzyści różnych ugrupowań, przedstawiciele Ministerstwa...

czytaj więcej »

12 czerwca 2017 10:17 | Aktualności

Burmistrz Miasta Złoczewa w Naszym Radiu 104,7 Fm

Burmistrz Miasta Złoczewa w Naszym Radiu 104,7 Fm mówiła przede wszystkim o spotkaniach, których tematem jest kwestii uruchomienia na złożu Złoczew kopalni.

czytaj więcej »

05 czerwca 2017 15:17 | Aktualności

Informacje na temat działań podejmowanych przez Samorząd w Złoczewie w związku z planowaną odkrywką węgla brunatnego na naszym terenie

4 listopada 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Złoczewie odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia „Tak dla Kopalni Złoczew”, które 8 marca 2017 roku zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. W skład Zarządu weszli: prezes Burmistrz Złoczewa Jadwiga Sobańska i...

czytaj więcej »