Dane teleadresowe

Gmina Złoczew

Gmina miejsko-wiejska

łódzkie

sieradzki

Złoczew

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

(043) 8202270
(043) 8202462
(043) 8202460
(043) 8202592
gmina@zloczew.pl
www.zloczew.pl
10146956

Opłaty skarbowej należy dokonywać na konto:
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział w Złoczewie
44 9256 0004 0040 0002 2000 0030

Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego Urzędu Miejskiego w Złoczewie
IBAN PL 44925600040040000220000030
SWIFT GBWCPLPP

827-22-34-466

29 576 373PLN

118 km²

7393 mieszkańców - stan na 1.1.2017

- utworzenie Złoczewskiej Strefy Inwestycyjnej
- uregulowanie gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy
- rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego
- drogi gminne: budowa, przebudowa, uszlachetnianie
- ochrona środowiska
- przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich
- rewitalizacja obszarów miejskich

Urząd Miejski w Złoczewie czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00