Zdjęcie 


E- AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA

KUJAWSKO - POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO

projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020,

Oś priorytetowa nr III Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, 

działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Szanowni Państwo informujemy, że Gmina Złoczew przystąpiła do realizacji projektu pn. "Podniesienie Kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy ZŁoczew, na którego realizację otrzymała kwotę 149 500,00 zł.

W ramach projektu, osoby dorosłe powyżej 25 roku życia będą mogły skorzystać z BEZPŁATNYCH szkoleń w zakresie korzystania z internetu, w tym e- usług, w 7 modułach tematycznych:

 @ tworzę własną stronę internetową ( blog)

@ działam w sieciach społecznościowych

@ moje finanse i transakcje w sieci

@ rodzic w internecie

@ mój biznes w sieci

@rolnik w sieci

@ kultura w sieci


Projekt zakłada przeszkolenie 267 osób oraz zakup 12 laptopów, które po zakończeniu projektu zostaną przekazane szkole podstawowej.

Założony we wniosku okres realizacji projektu: 1.09.2018 - 31.07.2019.

Aktualne informacje o realizacji projektu znajdziecie Państwo pod adresem: https://e-aktywni.online/.


***

Zdjęcie


***

Szanowni Państwo informujemy, że w związku z realizacją projektu grantowego „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w dniach 25 września – 31 października 2018 r. Lider Projektu: Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza się nabór kandydatów na instruktorów do przeprowadzania szkoleń. Aplikacje należy przesyłać na adres e-mail: popc@fundacjaaktywnych.pl  (skan podpisanego CV, skan dokumentów potwierdzających doświadczenie). W tytule maila należy podać „imię, nazwisko – instruktor”. W treści maila prosimy o wskazanie:

*Nazwy gminy lub partnera gminy w ramach której jest zgłoszenie;

*Dane kontaktowe (adres e-mail/telefon);

* preferowany termin szkolenia dla instruktora, tj.:

– Łódź: 10-13.X.2018 r.,

– Łódź: 7-10.XI.2018 r.,

– Toruń 24-27.X.2018 r.,

– Toruń 14-17.XI.2018 r.

– późniejszy (będą ustalane w zależności od potrzeb).

 W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt pod numer telefonu 733-558-850.

 Zwracamy uwagę, iż  zgodnie z „Standardem wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu” od zgłaszanych kandydatów oczekuje się posiadania następujących kompetencji:

A: Metodyczne:

 1. Umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi;
 2. Umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy;
 3. Wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym;
 4. Umiejętność motywowania uczestników

B: Techniczne:

 1. Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony);
 2. Umiejętność korzystania z internetu;
 3. Umiejętność korzystania z informacji i z danych w internecie;
 4. Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych;
 5. Umiejętność tworzenia treści cyfrowych;
 6. Umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych;
 7. Umiejętność rozwiązania problemów technicznych

C: Doświadczenie:

 1. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat.

Osoby, uczestniczące w tym szkoleniu, będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji w Biurze Projektu

Lider Projektu: Towarzystwo Rozwoju Gmina Płużnica 

Płużnica 37 A, 87-214 Płużnica

i na: e-aktywni.online


 

 

Zdjęcie
Powrót do góry