Zdjęcie 


E- AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA

KUJAWSKO - POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO

projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020,

Oś priorytetowa nr III Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, 

działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Szanowni Państwo informujemy, że Gmina Złoczew przystąpiła do realizacji projektu pn. "Podniesienie Kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy ZŁoczew, na którego realizację otrzymała kwotę 149 500,00 zł.

W ramach projektu, osoby dorosłe powyżej 25 roku życia będą mogły skorzystać z BEZPŁATNYCH szkoleń w zakresie korzystania z internetu, w tym e- usług, w 7 modułach tematycznych:

 @ tworzę własną stronę internetową ( blog)

@ działam w sieciach społecznościowych

@ moje finanse i transakcje w sieci

@ rodzic w internecie

@ mój biznes w sieci

@rolnik w sieci

@ kultura w sieci


Projekt zakłada przeszkolenie 267 osób oraz zakup 12 laptopów, które po zakończeniu projektu zostaną przekazane szkole podstawowej.

Założony we wniosku okres realizacji projektu: 1.09.2018 - 31.07.2019.

Aktualne informacje o realizacji projektu znajdziecie Państwo pod adresem: https://e-aktywni.online/.***

10.12.2018  

Szanowni Państwo informujemy, że szukamy 12 osób chętnych na szkolenie TWORZĘ WŁASNĄ STRONĘ (bloga). To szkolenie zaplanowano w terminie 17-18-19 grudnia w godz. od 9-13, w sali Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Osoby chętne prosimy o zostawienie danych kontaktowych w wiadomości lub zgłoszenie się za pomocą formularza rejestracyjnego.

Kolejne szkolenie z tego tematu odbędzie się już w nowym roku, w godzinach popołudniowych.

Link do systemu rezerwacji https://fwzr.pl/rezerwacje/.


***

15.11.2018

UWAGA, UWAGA informujemy, że w ramach projektu  nadal trwa nabór na instruktorów do prowadzenia szkoleń. Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się w wymaganiami: https://e-aktywni.online/ogloszenie-naboru-na-kandydatow-n…/.
Zgłoszenia można dokonać bezpośrednio na adres wskazany na w/w stronie lub na promocja@zloczew.pl z dopiskiem w tytule "Zgłoszenie instruktor POPC 3.1". Prosimy wziąć pod uwagę warunek dyspozycyjności, ponieważ Partner Zarządzający nie wyklucza możliwości realizacji szkoleń w godzinach przedpołudniowych.

***

14.11.2018

Zdjęcie


Szanowni Państwo, wszystkich zainteresowanych udziałem w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu "Podniesienie Kompetencji Cyfrowych Mieszkańców Gminy Złoczew" przekazujemy najnowsze informacje w tym zakresie: tzn. - rozpoczecie szkoleń planowane jest na pierwszą połowę grudnia, zajęcia w ramach jednego tematu będą odbywać się w blokach: 2 dni po 6 godz. ewentualnie 3 dni po 4 godz. Wstępnie  przewiduje się, że zajęcia będą realizowane w godz. od 14.00 - 20.00 choć nie wyklucza to realizacji zajęć przedpołudniowych.

***

Zdjęcie


***

Szanowni Państwo informujemy, że w związku z realizacją projektu grantowego „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w dniach 25 września – 31 października 2018 r. Lider Projektu: Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza się nabór kandydatów na instruktorów do przeprowadzania szkoleń. Aplikacje należy przesyłać na adres e-mail: popc@fundacjaaktywnych.pl  (skan podpisanego CV, skan dokumentów potwierdzających doświadczenie). W tytule maila należy podać „imię, nazwisko – instruktor”. W treści maila prosimy o wskazanie:

*Nazwy gminy lub partnera gminy w ramach której jest zgłoszenie;

*Dane kontaktowe (adres e-mail/telefon);

* preferowany termin szkolenia dla instruktora, tj.:

– Łódź: 10-13.X.2018 r.,

– Łódź: 7-10.XI.2018 r.,

– Toruń 24-27.X.2018 r.,

– Toruń 14-17.XI.2018 r.

– późniejszy (będą ustalane w zależności od potrzeb).

 W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt pod numer telefonu 733-558-850.

 Zwracamy uwagę, iż  zgodnie z „Standardem wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu” od zgłaszanych kandydatów oczekuje się posiadania następujących kompetencji:

A: Metodyczne:

 1. Umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi;
 2. Umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy;
 3. Wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym;
 4. Umiejętność motywowania uczestników

B: Techniczne:

 1. Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony);
 2. Umiejętność korzystania z internetu;
 3. Umiejętność korzystania z informacji i z danych w internecie;
 4. Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych;
 5. Umiejętność tworzenia treści cyfrowych;
 6. Umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych;
 7. Umiejętność rozwiązania problemów technicznych

C: Doświadczenie:

 1. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat.

Osoby, uczestniczące w tym szkoleniu, będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji w Biurze Projektu

Lider Projektu: Towarzystwo Rozwoju Gmina Płużnica 

Płużnica 37 A, 87-214 Płużnica

i na: e-aktywni.online


 

 

Zdjęcie
Powrót do góry