1_nppdljpg [183x80]

 

28 października Rada Ministrów podjęła decyzję w sprawie uruchomienia Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011. Program realizowany będzie od 31 października 2008 do dnia 31 grudnia 2011 i na jego realizację przeznaczono 3 miliardy złotych. Koordynacją projektu zajmować się będzie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Głównym celem programu jest wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz wspieranie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych.

 

Gmina Złoczew wraz z Partnerem - Starostwem Powiatowym w Sieradzu do dnia 21 listopada 2008 r., na kiedy wyznaczono pierwszy nabór złozyla wniosek na dofinansowanie zadania: "Przebudowa Drogi Gminnej  Grójec Mały - Grójec Wielki o długości 3,195 - II etap"  na kwotę 775 800,00  tys. zł  (całość zadania: 1 551 600,00 zł)

dscf0021ajpg [400x300]

 

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej wniosek uzyskal dofinansowanie.

 

26 lutego ogłoszono przetarg na realizację zadania, który wygrała firma  POL-DRÓG Wieluń S.A. z Kamionki za cenę  943 968,73 zł.   W dn 23 kwietnia 2009 r. podpisano umowę z wykonawcą i prace ruszyły pełna para.

 30 czerwca 2009 r. dokonano odbioru naszej "Schetynówki".  

dsc01021ajpg [400x300]

dsc01025ajpg [400x300]

dsc01029ajpg [400x300]

dsc01032ajpg [400x300]

dsc01035ajpg [400x300]

dsc01037ajpg [400x300]

dsc01038ajpg [400x300]

dsc01040ajpg [400x300]

 dsc01043ajpg [400x300]

dsc01045ajpg [400x300]

23 września 2010 r. pomiędzy Gminą Złoczew  a Starostwem Powiatowym w Sieradzu  podpisano umowę o współpracy partnerskiej na realizację zadania  "Przebudowa dróg gminnych - odcinki ulic osiedlowych w mieście Złoczew (ul. Sportowa, Lipowa, Kwiatowa, Słoneczna, Krasickiego, Nowa, Opłotki). Umowę podpisano w związku ze złożeniem przez gminę Złoczew wniosku w ramach programu Wieloletniego pn. NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011  na realizację tego zadania.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji wniosków w ramach III naboru wniosków do NDPDL, projekt Gminy Złoczew zakwalifikował się do dofinansowania w kwocie stanowiącej 50% kosztów.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w kwietniu 2011r. wyłoniono wykonawcę inwestycji  firmę  P.U.H. "WADRI" ul. P.O.W. 223   98 - 200 Sieradz. Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania zamówienia - 1622 856,01 zł.   27 kwietnia 2011 r. podpisano umowę z Wykonawcą, co dało podstawę do rozpoczęcia prac na "Osiedlu Słonecznym".

17 maja 2011 r. Burmistrz Jadwiga Sobańska podpisała umowę  o dofinansowaniu  środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu "Przebudowa dróg gminnych - odcinki ulic osiedlowych w mieście Złoczew (ul. Sportowa, Lipowa, Kwiatowa, Słoneczna, Krasickiego, Nowa i Opłotki) w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą NARODOWY PROGRAM PRZEDUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011.

dsc09037jpg [400x300]

dsc09034jpg [400x300]

dsc09035jpg [400x300]

dsc06979jpg [400x300]

dsc06975jpg [400x300]

dsc06981jpg [400x300]

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do środy w godz. 8.00 - 16.00 :

czwartek godz. 9.00 - 17.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

576095 Odwiedzin
Powrót do góry