Gmina Złoczew jest  Beneficjentem projektu

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Realizatorem projektu o nazwie

Partnerstwo Promocja Praca -

ekonomia społeczna w regionie łódzkim,

jest  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne

‘'Ja-Ty-My'' z Łodzi,

 a partnerem projektu Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich - OPUS również z Łodzi.

 

 

 

logo_jatymyjpg [200x45]       opusjpg [200x141]

/wiecej informacji o działalności stowarzyszeń, o zagadnieniu ekonomii społecznej na  stronie www.ekonomiaspoleczna.lodz.pl/

 

Celem projektu jest wsparcie dla lokalnych społeczności oraz podmiotów ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy a także integracji społecznej dla wzmocnienia i wypromowania partnerstw lokalnych i samej szeroko pojętej ekonomii społecznej. W ramach projetu przewidziany jest cykl spotkań roboczych służących definiowaniu istniejących na danym terenie problemów i rozwiązywaniu ich za pomocą narzędzi ekonomii społecznej, ponadto przewidziano również szeroko zakrojoną kampanię promocyjno-informacyjną, służącą upowszechnianiu idei ekonomii społecznej wśród mieszkańców naszego regionu.

 

Współpraca w ramach projektu będzie dotyczyć rozwiązywania problemów społecznych, rozwóju aktywności zawodowej mieszkańców gminy oraz tworzeniu wspólnych strategii i projektów w tym zakresie. 
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja TY MY" oraz Centrum Inicjatyw OPUS udzielą Gminie Złoczew wsparcia w tworzeniu lokalnego partnerstwa na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, merytorycznego wsparcia w tworzenia lokalnych dokumentów strategicznych związanych z rynkiem pracy, a także zapewnią pomoc konsultacyjną w zakresie tworzeniu projektów społecznych w obszarze rynku pracy, w tworzeniu lokalnych organizacji pozarządowych zajmujących się rynkiem pracy, tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej np. spółdzielni socjalnych, klubu integracji społecznej, centrum integracji społecznej, itp.

 

13 stycznia 2009r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu. Prowadzącą była przydzielona dla naszej gminy w ramach projektu  konsultantka PaniJola Woźnicka, która wraz z Katarzyna Sufleta będąca Animatorem Lokalnym w ramach projektu, podejmą się dzieła tworzenia na terenie gminy Złoczew - partnerstw lokalnych działających na rzecz ekonomii społecznej.

 


dsc08127ajpg [400x300]

 

W spotkaniu wzięli udział sołtysi, przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, straży i opieki społecznej. Pani Jola opowiedziała o możliwościach, pokazała mechanizmy działań aktywizujących oraz wskazała przykłady inicjatyw, które zostały zrealizowane w innych gminach województwa Łodzkiego.  Uczestnicy konsultacji początkowo bardzo sceptycznie podeszli do omawianego tematu, ale już pod koniec spotkania narodziło się kilka pomysłów na projekty.  

 

dsc08129ajpg [400x300]

 

 

W środę 28 stycznia 2009r. odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne w ramach realizowanego projektu. Konsultant Pani Jola Woźnicka wytłumaczyła zabranym schemat pomocy udzielanej z funduszy europejskich. Poinformowała o konkursach i możliwościach pozyskania pieniędzy w ramach konkursów z PO KL.

 

 

dsc08328ajpg [400x300]

 

 dsc08329ajpg [400x300]

 

Następnie omówiła konstrukcję przykładowego wniosku i odpowiedziała na mnóstwo pytań. Kolejny punkt konsultacji to omawianie pomysłów na projekt. Spotkanie zakończyło się zadaniem przez Panią Jolę pracy domowej czyli przygotowaniem projektu wniosku w wersji pisanej, dokonanie rozeznania do konstrukcji budżetu. W spotkaniu wzięło udział 12 osób.

 

dsc08324ajpg [400x300]

 

dsc08333ajpg [400x300]

 

 

 W piątek 13 lutego odbyły się kolejne konsultacje w ramach Projektu „Promocja, Partnerstwo, Praca”. Tym razem przedstawiciele różnych środowisk (oświata, sołtysi, straże, stowarzyszenia, kółko rolnicze) z Gminy Złoczew, dzięki uprzejmości Krzysztofa Smuga – specjalizującego się w dziedzinie powoływania do życia i prowadzenia stowarzyszeń i fundacji (OPUS) dowiedzieli się jak zakładać stowarzyszenia, na co zwrócić szczególna uwagę, ile trwa procedura, gdzie się udać z wnioskiem, co powinien zawierać statut itp.

 

dsc08475ajpg [400x300]

 

dsc08477ajpg [400x300]

 

Nie wszystkim ta tematyka była obca, cześć zgromadzonych reprezentowała bowiem stowarzyszenia. Widać było, że wiedza przekazana przez Krzysztofa, niektórych zdeklarowanych do założenia stowarzyszenia trochę przeraziła. W czasie konsultacji padało mnóstwo pytań ściśle powiązanych z sytuacja danego środowiska.

 dsc08479ajpg [400x300]

 

Odpowiedzi Konsultantów poparte przykładami na pewno  wyjaśniły wiele zagadnień i problemów.Na pytanie Joli Woźnickiej podsumowujące tą cześć konsultacji ile stowarzyszeń powstanie po tym spotkaniu – jedno było zdecydowanie zdeklarowane. Innym rodziły się pomysły ale deklaracje jeszcze nie padły. Mamy jednak nadzieję, że pierwsze lody zostały przełamane i zapoczątkowana inicjatywa powoływania i reaktywowania stowarzyszeń zostanie z powodzeniem dokończona.


dsc08481ajpg [400x300]

 

 dsc08482ajpg [400x300]


Druga część spotkania prowadzona przez Jolę poświęcona była omawianiu projektu. Na pierwszy ogień poszedł projekt Szkoły Podstawowej w Broszkach. Po zakończeniu spotkania grupowego Jola Woźnicka udzielała porad indywidualnych. Zresztą wymianie wzajemnych doświadczeń, rozważaniu problemów i możliwości służyła też przerwa kawowa. 

 

dsc08489ajpg [400x300]

 

dsc08485ajpg [400x300]

 

Kilka spotkań marcowych przeznaczylismy na konsultowanie projektów do konkursów w ramach POKL działania 7.3  dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast spotkanie kwietniowe, to spotkanie osób chcacych utworzyć w Złoczewie stowarzyszenie na rzecz promocji miasta i gminy

 

dsc08952jpg [400x300]

 

dsc08950jpg [400x300]

 

 

Sala, w której odbywają się konsultacje i spotkania w ramach projektu jest oznaczona  tablicą projektu.

 

dsc09347jpg [400x300]

 

 

dsc09348jpg [400x300]

 

29 maja obyły sie pierwsze w ramach projektu konsultacje wyjazdowe. Wraz z Konsultantką Jolą Woźnicka odwiedziłysmy solectwo Biesiec gdzie, na zorganizowanym przez sołtysa Pana Aleksego Kowalczyka spotkaniu z mieszkańcami, Jola wyjasniala wszelkie aspekty związane z zalożeniem stowarzyszenia.

 

dsc09499jpg [400x300]

 

dsc09500jpg [400x300]

 

dsc09503jpg [400x300]

 

 

Przy soczku i ciasteczku,  sprawnie podzielonym przez męską część uczestników spotkania, Jola wyjaśniała procedurę zakładania stowarzyszenia, korzyści jakie wynikaja z jego funkcjonowania, rozwiewała watpliwości i podawała przykłady ciekawych i sprawdzonych inicjatyw lokalnych i działań jakimi może zajmowac sie stowarzyszenie.

 

dsc09507jpg [400x300]

 

Poniewaz uczestnicy spotkania zadeklarowali niemal stuprocentową chęc zalożenia stowarzyszenia, podczas następnego spotkania bedą opracowywac statut.  - I tak trzymać!!!

 

dsc09508jpg [600x800]

 

Ps. za wytrwałóść dziękujemy najmłodszemu uczestnikowi, spotkania który zdecydowanie nie chciał go opuścić  przed  zakończeniem i wcale nie wydawał się znudzony.

 

10 czerwca odbyło sie kolejne spotkanie z mieszkańcami Bieśća.  Podczas spotkania przedyskutowano przygotowany przez mieszkańców projekt statutu. Naniesiono drobne poprawki i umówiono spotkanie członków załozycieli stowarzyszenia.

 

dsc09733jpg [400x300]

 

dsc09732jpg [400x300]

 

Na 20 czerwca mieszkańcy Sołectwa Biesiec ustalili datę zebrania założycielskiego efektem  którego było złożenie w łodzkim sadzie rejestrowym dokumentów stowarzyszenia "Przyjaciół Wsi Biesiec".

 

Mieszkańcom Bieśća serdecznie gratulujemy zaangażowania w dążeniu do celu, życzymy radości z podejmowanych działań i sukcesów osiąganych przez stowarzyszenie.  Podziwiamy i jesteśmy dumni, z tak zintegrowanej i prężnej społeczności lokalnej.

 

W dn. 8 lipca odbyło sie kolejne spotkanie z konsultantka Jolą Woźnicką, na które przyjechała z wolontariuszem  Adamem.  Tym razem tematem spotkania były potrzeby przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w gminie Złoczew  oraz  chęć wzbogacenia swojej działałności przez Orkiestrę Dętą ze Złoczewa, tak by miała ofertę odpowiadająca zainteresowaniu społecznemu.

 

dsc00030jpg [400x300]

 

 

dsc00031jpg [400x300]

 

Środa 15 lipca okazała się bardzo pracowita najpierw spotkanie w przedszkolu gdzie 4 Panie Dyrektor z placówek oświatowych Gminy Złoczew zajmujace się edukacja dzieci w wieku przedszkolnych omawiały założenia  i koncepcje działań na któreych realizację pisza projekt o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki...

 

 

dsc00824ajpg [400x300]

 

 

dsc00825ajpg [400x300]

 

 

dsc00853ajpg [400x300]

 

 

...następnie pojechałyśmy z nasza konsultantką do Bieśca, żeby skonkretyzować  działania członków stowarzyszenia,  do czasu kiedy dokumenty założycielskie nie zostana przyjete. Rozmawiano o pomysłach na inicjatywy, o potrzebach lokalnej społeczności związanych także z nurtującym zagadnieniem wydobycia węgla.  Powstał pomysł na którego dofinansowanie mieszkańcy Bieśca napiszą projekt w ramach konkursów dofinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

dsc00855ajpg [400x300]

 

 

dsc00857ajpg [400x300]

 

 

dsc00860ajpg [400x300]

 

Upalny czwartek - 23 lipiec a my cięzko pracujemy nad projektem... bo czasu niewiele a Pani Kasia, która inicjuje  działania  wydaje sie troszke przerażona. Ale po to jesteśmy aby pomagać.  Przedstawiciele mieszkańców napiszą zarys  projektu, nastepnie wspólnie zaznajomimy się z generatorem wniosków, zczytamy projekt i ... gotowe. Ale póki co, przed nami troszke pracy.

 

 

dsc01016ajpg [400x300]

 

 

dsc01017ajpg [400x300]

 

 

Panowie obiecali, ze zapoznają się z dokumentacją konkursową.

 


dsc01020ajpg [400x300]

 

 

11 sierpnia podczas kolejnego spotkania z konsultantka Jolą Woźnicką  przedstawicieki szkół i przedszkola z terenu Gminy Złoczew,  "dopieszczały"  projekt konkursowy w ramach PO KL 9.1.1  

 

 

dscf0018ajpg [400x300]

 

 

dscf0019ajpg [400x300]

 

 Natomiast 19 sierpnia wpłynęły dokumenty potwierdzające wpisanie do Rejestru Stowarzyszeń  - "Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Biesiec", tym samym udało nam się doprowadzić do powstania w ramach projektu pierwszej organizacji pozarządowej. 

 

 

dscf0262ajpg [500x667]

 

 

W dniach 14 i 24 września odbywaly sie konsultacje z przedstawicielami sołectw Szklana Huta, Łeszczyn, Broszki i Czarna, tematem ktorych było założenie stowarzyszen w tych miejscowoscich, sprzyjajacych integracji mieszkańców i rozwojowi miejscowości. 

 

 

dscf0358ajpg [400x300]

 

 

 dscf0359ajpg [400x300]

przedstawiciele sołectw i miasta złoczew na spotkaniu 14 wrzesnia

 

 

dsc00013jpg [400x300]

 

dsc00014jpg [400x300]

 

dsc00017jpg [400x300]

spotkanie 24 września 

 

 

 

 

Mimo zdecydowanie zimowej, nieprzyjemnej aury mieszkańcy wsi Szklana Huta licznie przybyli na wczorajsze spotkanie (14.10)  wyrażając wolę założenia stowarzyszenia. Przy herbatce i ciasteczku zapoznalismy Mieszkańców  z zasadami funkcjonowania stowarzyszenia i opracowaliśmy jego statut.  Kolejny krok to konsultacja statutu z prawnikiem i zebranie załozycielskie. Był tylko jeden problem ... jaką nazwę nadać  stowarzyszeniu??  Czy ma Ktos może pomysł??

 

 

a80jpg [400x300]

 

 

dscf0479ajpg [400x300]

 

 

dscf0481ajpg [400x300]

 

 

dscf0482ajpg [400x300]

 

 

W świateczne popołudnie 11 listopada czlonkowie Stowarzyszenia spotkali się z animatorem po to aby omówic udział Stowarzyszenia w integracyjnej imprezie gminnej - II Złoczewskich Spotkaniach Bożonarodzeniowych. Przedmiotem spotkania było takze omówienie zmian negocjacyjnych do projektu "Bieścolandia" skierowanego do mieszkańcow sołectwa w ramach PO KL 6.3.  Omawiano takze Plan Odnowy Miejscowosci Biesiec, który jest konieczny aby aplikowac o środki z PROWu na najpliniejsza inwestycję w sołectwie. 

 

 

 

25 listopada  w Gminie Złoczew pojawiła się nowa konsultantka  Dominika  SnochWitamy  i życzymy duuuuzo  cierpliwości  i  wyrozumiałości  ale jestesmy pewni, że bedzie miło sie nam współpracowało!!  Już na początku przed Dominika i Anią, która towarzyszyła Dominice staneło bojowe  zadanie... w Szklanej Hucie zwiazuje się stowarzyszenie. Przedstawicielki Sołectwa chciały poznać procedurę zawiązania stowarzyszenia, zasady przeprowadzenia walnego zebrania i inne niuanse. Rozmawiano równiez o dobrych praktykach i przyszłych planach szklanohuckiego stowarzyszenia.  Dziewczyny  z Opusa niczym mikołaje przywiozły nam multum promocyjnych gadżetów  -  i banerek, który  zawiśnie ... w Szklanej Hucie.  Za merytoryczne wsparcie telefoniczne dziekujemy także Krzysiowi Smugowi, który uchronił nas przed gafa statutową.

 

 

 

dsc02699ajpg [400x300]

 

dsc02700ajpg [400x300]

 

dsc02701ajpg [400x300]

 

dsc02704ajpg [400x300]

 

W niedzielę 29 listopada w Szklanej Hucie odbylo sie zebranie założycielskie "Stowarzyszenia Przyjaciół Szklanej Huty".  Wybrano władze Stowarzyszenia i przyjeto statut.  Przed Komitetem zalozycielskim teraz rejestracja organizacji w KRSie.  Rozmawiano także, o przyszlych inicjatywach stowarzyszenia i udziale przedstawicieli w zbliżających sie II Spotkaniach Bożonarodzeniowych, z wrażenia zapomnieliśmy o dokumentacji fotograficznej z narodzin stowarzyszenia.

Nie zapomnielismy natomiast o prezentacji baneru propagującego ekonomię społeczną w regionie łódzkim, który w pełnej okazałości prezentuje sie na budynku świetlicy wiejskiej w Szklanej Hucie.

 

 

 

dscf0706ajpg [400x300]

 

 

 

dscf0707ajpg [400x300]

 

 

Ogłoszenia drobne:  w poniedziałek 30 listopada w Gazecie Wyborczej pojawi się wkładka dotycząca ekonomii społecznej, a w niej min.  relacja z wizyty studyjnej  naszej delegacji w Bałtowie.

 

 

 

20 grudnia 2009 r. lokalne społeczności miejscowości Grójec Wielki, Stolec, Czarna, Broszki, Borzeckie oraz  Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańcow Wsi Biesiec i Stowarzyszenie Przyjaciów Wsi Szklana Huta przy pomocy Urzędu Miejskiego w Złoczewie przygotowały świateczna impreze integracyjna dla mieszkańców Gminy Zloczew - II Złoczewskie Spotkania Bozonarodzeniowe. Sołectwa przygotowując mnóstwo rozmaitych światecznych potraw wprawiły uczestników imprezy w świateczną atmosfere kusiły smakiem i aromatem, przekazywały życzenia i rozgrzewały swoim zaangażowaniem wszystkich zmarznietych. 

 

 

 dsc03075bjpg [400x300]

dsc03111bjpg [400x300]

dsc03090bjpg [400x300]

dsc03089bjpg [400x300]

 

Z okazji zbliżających sie Świąt Bożego Narodzenia członkom powstałych w 2009 r. w Gminie Złoczew  Stowarzyszeń"Przyjaciól i Mieszkańcow Wsi Biesiec" oraz  "Przyjaciół Wsi Szklana Huta"  oraz wszystkim, którzy tworzyli w Gminie Złoczew podwaliny ekonomii społecznej  i Tym, którzy w przyszlym roku zdynamizują jej rozwój w naszej Gminie


Zdrowych i pogodnych Świąt , kolorowej i pachnącej choinki, wymarzonych prezentów, radości i spokoju.

A w Nowym 2010 Roku  samych słusznych decyzji, wielkich marzeń, smiałych planów

oraz odwagi aby je spełniać,

a także wiary, że uda sie osiągnąć to co wydaje sie nieosiagalne.

 

 

Nowy rok dla działań w ramach ekonomii społecznej, rozpoczeliśmy razem z mieszkańcami wsi Wandalin. Spotkanie  którego tematem była inicjatywność, możliwości działań dla lokalnej społeczności oraz inne działania w obszarze szeroko pojetej ekonomii społecznej, odbyło się 8 stycznia w świetlicy sołeckiej. Jaki będzie oddźwięk spotkania, zbaczymy... liczymy na to, że uda się na Wandalinie zrobic jakaś  ciekawą inicjatywę.

 

25 stycznia 2010 r. w Złoczewie zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielami działających   i nowo powstalych na terenie gminy Stowarzyszeń. Jego cel był typowo edukacyjny. Nasz "duch opiekuńczy"  w ramach projektu Dominika Snoch oraz menager projektu -  Marek Lipiński, udzielali informacji, poddawali pomysły na działalnośc nowo powstałych organizacji. Śmiało moge powiedzieć, że spotkanie za szczególnie owocne mogą uznac  przedstawiciele  biesieckiego Stowarzyszenia.  Już wkrótce możemy spodziewać się ze strony tej organizacji bardzo ciekawych działań. Oby im się udało!  Trzymam kciuki.

 

 

dsc03708ajpg [400x300]

 

dsc03709ajpg [400x300]

 

dsc03710ajpg [400x300]

 

Garść wiadomości z początku lutego

Po pierwsze mamy zarejestrowane w KRSie kolejne partnerstwo - Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Szklana Huta - sredecznie gratulujemy!!  Stowarzyszenie, nie tracąc czasu opracowalo także swoje logo, które prezentuje nie tylko na pieczęciach  ale i na tablicy zamontowanej na budynku.

 

 

                                                          dscf0915ajpg [600x800]

 

dscf0069ajpg [400x300]

 

 

Po drugie Stowarzyszenie Przyjaciól  i Mieszkańców Wsi Biesiec organizuje kulig ostatkowy juz 13 lutego!! Każdy kto ma ochote wziąc udział w tej zimowej imprezie proszony jest o kontakt z pania Anią pod nr. tel. 606 325 122. Koszt udziału podyktowany przede wszystkim względami bezpieczenstwa to 5 zł od osoby. 

Na kuligu zabieramy: cieple ubrania, sanki i dobry humor  a organizatorzy gwarantują świetna zabawe i ognisko. Miejsce zbiórki - Biesiec, godz. 12.00


Po trzecie ciekawe rzeczy dzieja się w sołectwie Grójec Wielki gdzie lokalna spoełczność wraz ze strażą organizują  imprezy okolicznościowe i dziela sie z nami swoimi sukcesami na tym polu. Ponizej przedstawiamy zdjęcia z imprezy choinkowo - sylwestrowej. Trzeba przyznać, że Grójec  Wielki  to sołectwo z wielkim potencjałem mamy nadzieję na kolejne ciekawe inicjatywy z ich strony, a moze na zawiązanie jakiegos partnerstwa??  Kto wie??

 

choinka20092010_006ajpg [400x300]

 

choinka20092010_004ajpg [400x300]

 

choinka20092010_035ajpg [400x300]

 

choinka20092010_061ajpg [400x300]

 

choinka20092010_083ajpg [400x300]

 

choinka20092010_085ajpg [400x300]

 

Zgodnie z zapowiedziami 13 lutego Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Wsi Biesiec zorganizowało kulig, ale jaki kulig!!  A taki, którego uczestnicy nie szybko zapomną. Niemal 100 osób, około 30 sanek, opon i sań ciagnęło 6 traktorów.  Trasa prowadziła, przez okolice Bieśća, Stolca i Łeszczyna, a przejażdżka trwała około 2 godzin. Niesamowite zimowe krajobrazy o urodzie niedocenianej na codzień zachwycały zwłaszcza  Gości  z Łodzi czyli naszą konsultantkę Dominikę i odpowiedzialna za promocje projektu Anię. Ale nie tylko, niektórzy mieszkańcy otwarcie mówili, że w Biescu nigdy jeszcze takiego kuligu nie było.

 

dsc03927ajpg [400x300]

 

 

 

dsc03934ajpg [400x300]

 

 

dsc04057ajpg [600x800]

kulig, kuligiem ale porządek w papierach musi być, trzeba podpisac liste obecnosci, podac dane do ubezpieczenia i wziąć wkładkę do Wyborczej poswięconą Ekonomii Społecznej oraz pomarańczowa smycz.

 

 

 

 

 

dsc03936ajpg [400x300]

no to startujemy!

 

 

dsc03938ajpg [400x300]

 

 

dsc03955ajpg [400x300]

Jak na 13 - tego przystało, nie obylo sie bez małego "pecha". Trzeba było wypychac z zaspy "wodzireja" tegoż kuligu - czyli pierwszy ciagnik.


dsc03940ajpg [400x300]

 

ale później wszystko poszło jak z płatka 

 

 

dsc03948ajpg [400x300]

 

 

dsc03994ajpg [400x300]

 

 

dsc04005ajpg [400x300]

 

 

dsc04011ajpg [400x300]

 

 

dsc04017ajpg [400x300]

 

 

dsc04019ajpg [400x300]

 

 

dsc04021ajpg [400x300]

 

 

dsc03990ajpg [400x300]

 

 

dsc03991ajpg [400x300]

Kilkuminutowe przystanki - wykorzystywano na bitwy snieżne, których najwiekszymi ofiarami byli, ci którzy zasiadali w duzych saniach :)

 A zwieńczeniem ostatkowego kuligu były: nie tylko ognisko i pieczenie kielbasek ale i  kaszanka z grila, a przewde wszystkim fenomenalna grochówka  - przygotowane przez mieszkanki Bieśća.  Przepis na najlepsza grochówke świata jest nader prosty, każda gospodynik ugotowała jakąś porcję a później wszystkie wymieszano.

 

 

dsc04023ajpg [400x300]

 

 

dsc04028ajpg [400x300]

 

 

dsc04039ajpg [400x300]

 

 

dsc04031ajpg [400x300]

 

 

dsc04061ajpg [600x800]

 

 

dsc04045ajpg [400x300]

 

 

To była pierwsza inicjatywa Biesieckiego Stowarzyszenia, ale jakże udana!  Integracja - pierwsza klasa!!  Można tylko zazdrościć tak zgranej wspólnoty i stawiać za wzór.   Dziekujemy i życzymy kolejnych ciekawych inicjatyw.

 

 

ps. Organizatorów kuligu hojnie wsparły swoimi produktami:

 

Zaklad Przetwórstwa Mięsnego "Złotex"  - P. Chojnacki i A. Aleksandrowicz

 

oraz Piekarnia SC Z.Kamas & W. Cały  ze Złoczewa.  

 

Sponsorom ogromnie dziekujemy - w imieniu uczestników i Organizatorów.

 

 

23 lutego zorganizowaliśmy szkolenie dla przedstawicielek Miejsko - Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej, które obejmowało przygotowanie do założenia i prowadzenia Klubu Integracji Spolecznej. Poprowadził je, w ramach naszej wspólpracy z OPUSem, Pan Mirosław  Kołodziejczyk, specjalista w zakresie funkcjonowania KISów. Czy będą efekty tego szkolenia zobaczymy za jakiś czas.

Dla niewtajemniczonych  KIS   - czyli Klub Integracji Społecznej to

"jednostka dzialająca przy Ośrodku Pomocy Społecznej, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. To jednostka pomagająca samoorganizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy.

Klub Integracji Społecznej powinien być otwarty na potrzeby lokalnego środowiska, i starać się dopasować swoim zakresem świadczonych usług do potrzeb wszystkich grup ryzyka, nie tylko określonych przepisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym".

 

 

4 marca przedstawiciele naszych nowych organizacji pozarządowych wzięli udział w  warsztatach strategicznych realizowanych w ramach projektu STRATEGICZNA MAPA REGIONU – badania regionu łódzkiego z opracowaniem scenariuszy rozwojowych”  prowadzonych przez Panią Emilię Kansy Słowińską - facylitatorem. Podczas spotkania, w którym wzięli udzial także Przedstawiciel Rady Miejskiej, Przedstawiciel Komisji Rozwoju, Wice dyrektor  Publicznego Gimnazjum im. A. Ruszkowskiego, Sekretarz Miasta oraz pracownicy Urzędu Miejskiego, przeprowadzono analizę SWOT naszej gminy, oceniono jej slabe i mocne strony, ujawniono szanse i zagrożenia.

 

dscf0062ajpg [400x300]

 

dscf0063ajpg [400x300]

 

 dscf0065ajpg [400x300]

 

W związku ze zbliżąjącym się Dniem Kobiet  organizacje dzialające na terenie Gminy Złoczew, poczyniły starania aby uroczyście uczcic ten dzień. W sobote 6 marca, przy okazji  uroczystego Sprawozdawczego Zebranie Strażackiego, życzenia dla Kobiet  przekazali  Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Unikowie. Strażacy i goście uroczystości odśpiewali Paniom gromkie "sto lat" i wręczyli słodycze.

 

 

dsc04235ajpg [400x300]

 

dsc04240ajpg [400x300]

 

W niedzielę Dzien Kobiet świętowały Panie ze Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Szklana Huta.  Były życzenia i upominki od reprezentacji Gminy, Animatora i Przewodniczacego Rady Miejskiej. Były toasty, dużo dobrego humoru oraz pyszności przygotowane przez Członkinie stowarzyszenia. Chociaż Panowie nie przygotowywali smakołyków starali się pomagać i wyręczać Panie na każdym kroku. Uroczystość jednogłosnie można uznać za wyjątkowo udaną!!  Już pojawiły się plany zorganizowania kolejnego integracyjnego spotkania.

 

 

dscf0072ajpg [400x300]

 

dscf0073ajpg [400x300]

 

dscf0074ajpg [400x300]

 

 dscf0076ajpg [400x300]

 

 

Panie ze Stowarzyszenia Przyjaciół i Mieszkańców Wsi Biesiec do obchodów swojego święta przygotowały się bardzo profesjonalnie. Zaczeły od wypracowanych zaproszeń.

 

 

dscf0057ajpg [600x1065]Na spotkanie w poniedziałkowe popoludnie (8.03) stawiły sie niemal punktualnie i w bardzo licznym składzie. Jak sie okazało jeszcze nigdy nie przybyły na imprezę tak licznie. Czyżby ogólną moblizacją do udzialu w imprezie zajął się "dobry duch" stowarzyszenia??? Pewnie tak. Tak czy inaczej towarzystwo liczne i doborowe, a to wróżyło naprawde udany wieczór. A stół uginal sie pod ciężarem  wszelakiego  rodczaju słodkości, dan ciepłych i zimnych. Zapomnialam wspomnieć nie obyło się bez niespodzianek... Soltys wsi zostawił Paniom piekny, wiosenny bukiet kwiatów z dedykacja.  Trzeba przyznać bardzo mily gest!

 

 

dscf0087ajpg [400x300]

 

 

 

dscf0088ajpg [400x300]

 

 

dscf0089ajpg [400x300]

 

 

 

Dzień Kobiet w niedzielny wieczór świętowano także w OSP Grójec Wielki.

 

as_242ajpg [400x300]

 

as_244ajpg [400x300]

 

 as_250ajpg [400x300]

 

as_257ajpg [400x300]

 

W raz  z ogłoszeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy konkursu w ramach działania "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji" uaktywniły sie organizacje pozarzadowe działające na terenie Gminy Złoczew. W piatek 26 marca wraz z naszymi projektowymi konsultantkami z "Ja - Ty - My"  - Dominika i Kasią odbyłysmy spotkania z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Unikowie, przedstawicielami Stowarzyszenia "Amadeus" z Dąbrowy Miętkiej oraz Stowarzyszenia z Bieśca i KS "Iskra Stolec" dotyczace włąsnie tego konkursu. Omówiono zasady konkursu i sformulowano zarys projektów. W przypadku Stowarzyszeń z Dabrowy i Bieśća - sformułowano zakres działań społecznych realizowanych przez te stowarzyszenia na najbliższe miesiące. Uwierzcie na słowo, jesli stowarzyszenia zdecyduja się na  ich realizację - zapowiadaja sie bardzo ciekawe inicjatywy.

 

 

zdjecie0090jpg [400x300]

 

 

zdjecie0091jpg [400x300]

 

 

zdjecie0092jpg [400x300]

 

 

zdjecie0093jpg [400x300]

 

 

zdjecie0094jpg [400x300]

 

 

W najbliższy poniedziałek 29.03  w Gazecie Wyborczej - nowa wkładka dotycząca ekonomii społecznej min. w Gminie Złoczew!!!!

 

 

ajpg [1024x1817]

 

Po kwietniu skoncentrowanym na pracy nad wnioskami o dofinansowanie projektów w ramach konkursu POKL 7.3  nastał maj  w którym skupiamy się na aktywizacji społęczności lokalnych i stowarzyszeń.


7 maja organizacje pozarządowe działające na terenie gminy, przedstawiciele placówek oświatowych, przedstawiciele biznesu  dyskutowali nad opracowanymi w ramach projektu "STRATEGICZNA MAPA REGIONU – badania regionu łódzkiego z opracowaniem scenariuszy rozwojowych” - scenariuszami rozwojowymi dla Gminy Złoczew.  Podczas  spotkania dyskutowano min. możliwości powołania do życia stowarzyszenia lokalnych przedsiebiorców.  Pomysł ten  był juz kiedyś dyskutowany w gronie naszych przedsiębiorców, skoro pojawił się po raz drugi być może doczeka się realizacji.

dscf0419ajpg [400x300]

 

dscf0420ajpg [400x300]

 

dscf0422ajpg [400x300]

 

11 maja umówilismy się na potkanie we wsi Potok. Piękna pogoda sprawiła, że spotkanie to odbylismy w plenerze. Wieś dysponuje zaleczem personalnym i  lokalowym. Skarb w postaci dużej świetlicy wiejskiej  jest jednak mało wykorzystywany przez mieszkańców. Dominika Snoch bedąca na spotkaniu zachęcała mieszkańców do podjęcia się działań, które moga okazać się bardzo korzystne dla całej społęczności. Jednakże bez zaangazowania i sympatii ze strony samych mieszkanców nie uda się za dużo zdziałać. Rozmawiano o możliwościach rozwoju wsi, jednakże pierwszym sprawdzianem będzie... zblizający się  Europejski Dzień Sąsiada  (2 czerwca!!), wstępnie ustalony na 5 czerwca. Trzymamy kciuki i wierzymy, że mieszkańcom Potoka uda się zorganizować tą integracyjna imprezę.

 

dscf0423ajpg [400x300]

 

dscf0424ajpg [400x300]

 

dscf0425ajpg [400x300]

 

dscf0427ajpg [1024x1817]

 

Wszystkie wspólnoty lokatorskie: osiedla, ulice, blokowiska, wsie - Stowarzyszenia!!  zachęcamy   do organizacji Dnia Sąsiada, w tym roku przypada on przed długim czerwcowym weekendem co oznacza, że... mamy cały weekend na świętowanie,  proponuję by świętowanie odbywało się 4  lub 5 czerwca (piątek lub sobotę) - przypuszczalnie byłaby to największa inicjatywa w okolicy, co gwarantuje zaiteresowanie lokalnych mediów i prasy.

 

 

UWAGA  UWAGA!!

w najbliższą niedzielę 30 maja o godz. 14.00  we wsi Dąbrowa Miętka  odbędzie się festyn z okazji Dnia Dziecka. Podczas tej otwartej imprezy plenerowej, organizatorzy - czyli Mieszkańy Wsi Dąbrowa Miętka oraz Stowarzyszenie Amadeus, przewidzieli mnóstwo atrakcji - tj. gry i zabawy dla dzieci i rodziców, loterię fantową i pyszne jedzenie.  Oprócz fajnej zabawy  imprezie przyświeca też inny, bardzo ważny cel - Mieszkańcy zbierają środki na rehabilitację 25 - letniego Rafała Olejnika, który  uległ powaznemu wypadkowi samochodowemu.

 

 

25 maja  w świetlicy wiejskiej sołectwa Biesiec zorganizowalismy  na szybko spotkanie służące omówieniu zblizajacej sie konferencji podsumowujacej projekt Bieścolandia oraz plany  Stowarzyszenia na najbliższy czas. Podczas spotkania Panowie, aby docenic rolę kobiety i matki zronili Paniom niespodzianke i zaprosili wszystkie Mamy z Bieśća na uroczysta mszę święta i kolacje przygotowana z okazji Dnia Matki. Panie były tak zaskoczone, że nawet nie protestowały, że to przecież jutro. Fantastyczna inicjatywa Panów zasługuje na to by ja docenić, wszak to chyba jedyna taka impreza lokalna w naszej gminie.  Spotkanie to było rownież okazja do  odspiewania "Sto lat" Soltysowi Wsi, który tego dnia obchodzil swoje 50 urodziny.

 

 dscf0632ccjpg [400x300]

 

 

dscf0636ccjpg [400x300]

 

 

dscf0638ccjpg [400x300]

 

 

dscf0639ccjpg [400x300]

 


Początek czerwca obfitował w spotkania informacyjne dotyczące zakładania stowarzyszeń oraz realizowania inicjatyw społecznych w Gminie Złoczew. Z pytaniami o mozliwości działań na rzecz remontu złoczewskiego klasztoru zgłosiły sie osoby związane z Towarzystwem Przyjaciół Złoczewa. Na spotkaniu zorganizowanym 1 czerwca w Urzędzie Miejskim w Złoczewie specjalista od zagadnień związanych ze stowarzyszeniami i fundacjami Krzysztof Smug wraz z Dominiką Snoch, udzielali zainteresowanym porad, jak zacząć, w jakiej formie prowadzić działania mające na celu uruchomienie zbiórki funduszy na ten cel.  Kolejne spotkanie 2 czerwca poświęcone było pomysłowi powołania do życia stowarzyszenia kulturalno oświatowego na terenie wsi Broszki.


20 czerwca we wsi Robaszew odbyło się spotkanie dotyczące możliwości działan i inicjatyw na terenie tej małej ale malowniczo położonej wsi.  W plenerze, popijając soczek omawialiśmy potrzeby wsi, szukając możliwości ich zaspokojenia. Niewątpliwą bolączką mieszkańców jest brak ogólnodostępnego miejsca, w którym można się spotykać, urządzać festyny itp.  Mieszkańcy mają ogromną wolę i ochotę działac na rzecz swojej wsi i są zdeterminowani do stworzenia u siebie takiego wspólnego miejsca, sa także zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji i aktywizacją wsi. Na początek spróbujemy zrealizować ten drugi cel, nie tracąc z oczu pierwszego.  W trakcie  ponad 2godz. spotkania opracowaliśmy pomysł na projekt, który nie tylko da mieszkańcom, nowe kwalifikacje i zaktywziuje ich ale przyczyni się do powstania na terenie gminy przyjemnego miejsca spotkań wszystkich mieszkańców. Trzymam kciuki za Robaszew,  przede wszystkim dlatego, że maja bradzo fajna energię do działania!! Oby tak dalej.

 

 

 

spotkanie_lgd__i_20_czerwca_013ajpg [400x300]

 

 

spotkanie_lgd__i_20_czerwca_014ajpg [400x300]

 

Miesiąc lipiec okazał się pracowitym dla członków Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Biesiec. w ramach którego stworzyliśmy projekt przeznaczony dla kobiet, w ramach konkursu POKL  7.3, teraz pozostaje mieć nadzieję, że zostanie on pozytywnie oceniony przez Instytucję Wdrażająca czyli WUP.

Ponadto aktywni działacze  z Gminy Złoczew min: reprezentujący Robaszew, Uników i Złoczew  - miało okazję wziąc udziałw 2 - dniowej wizycie studyjnej do Bałtowa w dniach 20 - 21 lipca podczas, której mogli podpatrywac pomysły inicjatyw lokalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe realizowane poza woj. łodzkim.

 

 

Sierpień to czas podsumowań, bowiem dobiega końca okres realizacji projektu. To co dla jednych oznacza koniec - konsultnatów, animatorów  - dla innych oznacza dobry początek. Udało się coś osiągnąć, założyc stowarzyszenie, otrzymac dofinansowanie na realizację ciekawego projektu, zorganizować imprezę integracyjną ale to dopiero początek...   i włąsnie na ten dobry początek przy okazji zakończenia projektu Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Biesiec  w piatek 20 sierpnia zaprosiło przedstawicieli projketu na zorganizowane przez mieszkanców ognisko. Jak sie mozna było spodziewać po imprezie integracyjnej organizowanej przez Biesieckie Stowarzyszenie, towarzyszył jej spory rozmach. Mieszkańcy, letnicy oraz byli mieszkańcy, odwiedzający tę urokliwa miejscowośc spotkali się by mile spędzić czas przy ognisku. Stól uginał sie od przygotowanych pyszności a na ognisku skwierczały kiełbaski. Nasza konsultantka projektowa nie mogła się oprzeć kromce chleba ze smalcem, a animatorka pysznemu murzynkowi.  Oczywiście nie zbarakło różnorakich przyśpiewek i tańców, ale największą uwagę tego wieczoru skupial na sobie  duet: Pan wygrywający na misce  wszelakie utwory od marsza poprzez przyśpiewki, poleczki i popularne kaczuszki i Sołtys, do którego "należał parkiet" tego wieczoru.  Najtrafniejszym podsumowaniem tego co dzieje się, działo i bedzie działo w bieścu jest parafraza popularnej biesiadnej piosenki  -


"Możliwe że więcej ładniejszych jest wsi
lecz Biesiec  jest jedyny na świecie
i z niego wyjechać ta gdziesz ja bym mógł
ta mamciu ta skarz mnie Bóg

Bo gdzie jeszcze ludziom
Tak dobrze jak tu?
Tylko w Bieścu!
Gdzie śpiewem cię tulą
l budzą ze snu?
Tylko w Bieścu!

l bogacz i dziad
Tu są za pan brat
l każdy ma uśmiech na twarzy..."


dsc08197jpg [400x300]

 

 

 

dsc08205jpg [400x300]

 

 

dsc08208jpg [400x300]


dsc08211jpg [400x300]


dsc08212jpg [400x300]

 

 

 

dsc06061ajpg [400x300]

dsc06062ajpg [400x300]

dsc06064ajpg [400x300]

dsc06065ajpg [400x300]


dsc06066ajpg [400x300]

dsc06080ajpg [400x300]

dsc06081ajpg [400x300]


dsc06084ajpg [400x300]

dsc06086ajpg [400x300]

dsc06113ajpg [400x300]

dsc06117ajpg [400x300]


dsc06120ajpg [400x300]

dsc06055ajpg [400x300]

 

 

 

 Szanowni Państwo, Przedstawiciele Społeczności Loklanych, Gminy Złoczew, Mieszkańcy pozwólcie, że podziękujemy Wam za ponad 1,5 roku wspólnej pracy, za to, że udało nam się osiągnąc tak wiele w dziedzinie integracji, ożywienia życia społecznego i aktywizacji lokalnej, mając nadzieję, że to co zbudowalismy jest solidnym fundamentem do dalszych efektywnych działań czego  dorąco Wam życzymy.  Życzymy radości i satysfakcji z podejmowanych działań a także dużo dużo radości z efektów jakie owe działania przynoszą. 

 

Szczególnie dziekujemy  tym społęcznościom, którym realizowany projekt przyniósł najwięcej efektów:

 

 - powstałemu w ramach projektu Stowarzyszeniu Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Biesiec, Mieszkańcom Wsi Biesiec dla których w ramach projektu stoorzyliśmy projekty "Bieścolandia" i "Chleb z masłem".

 - powstałemu w ramach projektu Stowarzyszeniu Przyjaciół Wsi Szklana Huta,

 - mieszkańcom wsi Dąbrowa Miętka z którymi i dla których został zrealizowany projekt "Kopciuszek", w ramach którego powstało Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miejscowości Dąbrowa Miętka  - AMADEUS,

 - społeczności związanej z OSP Uników z inicjatywy których i dla których został przygotowany projekt "Strażak nie sam",

 - mieszkańcom wsi Robaszew z inicjatywy, których i dla których powstał projekt "Robaszewska przyszłość", 

- przedstawicielom Towarzystwa Przyjaciół w Złoczewie korzystającym z konsultacji w naszym projekcie,

dyrektorom placówek oświatowych  posiadających oddziały przedszkolne.

 

 

 

dsc06106jpg [320x240]Dziękujęmy i pozdrawiamy: Konsultantka Projektu - Dominika Snoch, Animator - Kasia Sufleta.

 

 

 

ps. W czwartek 26 sierpnia w Instytucie Europejskim w Lodzi,  odbyła sie uroczysta konferencja podsumowujaca realizacje projektu. W konferencji wzięli udział przedstawiciele z 31 Gmin woj. łodzkiego, które uczestniczyły w projekcie.  Marek  Lipiński Manager Projektu dokonał podsumowania trwajacego 693 dni projektu, z którego wynika, żew wyniku jego realizacji powstało 19 organizacji pozarządowych w tym 3 w Gminie Złoczew, 2 spóldzielnie socjalne, opracowano 3 strategie lokalne, napisano 27 projketów - w tym w gm. Złoczew  - 5.   Pięć gmin na swoim przykładzie omówiło rezultaty projektu - Miast i Gmina Ozorków, Gmina Parzęczew - Fundacja Prym, Gmina Sędziejowice, Gmina Widawa oraz My - Gmina Złoczew.

 


dsc02422jpg [400x300]

 

 

 

red. KMS

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do środy w godz. 8.00 - 16.00 :

czwartek godz. 9.00 - 17.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

576097 Odwiedzin
Powrót do góry