logoprow1jpg [1100x338]


Europejski Fundusz Rolny  na rzecz  Rozwoju  Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacje współfinansowane ze środków  Unii Europejskiej 

w ramach Osi 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich  i różnicowanie  gospodarki wiejskiej"

Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

 

 

 

26 listopada 2009 r. między Gminą Złoczew a Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, została podpisana umowa o przyznanie pomocy na realizację operacji  "Budowa kanalizacji deszczowej w mieście Złoczew" w ramach PROW 2007 - 2013 Działanie 321  "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". 

 

W wyniku realizacji operacji ma zostać uporzadkowana gospodarka  w zakresie wód deszczowych dla części miasta Złoczew  obejmującej ul. Kilińskiego aż do ul. Kościelnej, ul. Ogrodową, Klonową, Starowieluńską oraz Wieluńską (w zakresie ujetym w dokumentacji). Inwestycja  przyczyni się do poprawy podstawowych usług  na tym obszarze, obejmujących elementy infrastruktury  technicznej, warunkujących społeczno - gospodarczy rozwój, co wpłynie na poprawę warunków życia i prowadzenia działałności gospodarczej.  Zgodnie z umową Gminie Złoczew zostanie przyznane na ten cel 75% kosztów kwalifikowalnych operacji. 

5 marca ogłoszono przetarg na realizację zadania, który został rozstrzygnięty 1 kwietnia.  Najkorzystniejszą ofertę zaproponowała firma

„REBUD” C. Krygier, M. Michalski, W. Remba sp. j. Sp. j. ul. Czyżewskiego 50, 97-400 Bełchatów,

oszacowując koszt realizacji zadania  na   1.290.503,48 zł.

 

 

dsc05890ajpg [400x300]

 

dsc05903ajpg [400x300]

 

 

 

 25 października 2011 r. Gminą Złoczew podpisała z  Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji  "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Złoczewie wraz z modernizacją odcinka kanalizacji samitarnej" w ramach PROW 2007 - 2013 Działanie 321  "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", w wysokości 2 469 267 zł.

Inwestycja ma przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców gminy Złoczew,  a także bezpośrednio  wpłynąć na  dalszy rozwój gminy.

 28 03. 2012 r. w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę inwestycji - Firmę „GUTKOWSKI”, 64-100 Leszno,  który zaoferował najniższą cenę wykonania zamówienia w wysokości – 2 859 279,78 zł.


dsc01418jpg [400x300]


dsc01421jpg [400x300]25 października 2012  Burmistrz Miasta Złoczewa, o inwestycji jaką jest przebudowa Stacji Uzdatniania Wody mówiła na łamach portalu informacyjnego  - Infotydzień.  

 


dsc06974jpg [400x300]

 

 

dsc07018jpg [400x300]

 logoprow1jpg [1100x338]

Europejski Fundusz Rolny  na rzecz  Rozwoju  Obszarów Wiejskich

Europa  inwestująca w obszary wiejskie

Operacje  współfinansowane  ze środków  Unii Europejskiej

w ramach działania  313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”

  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

 

 

              1 lipca 2010r. Gmina Złoczew podpisała umowę na  realizację inwestycji pn.  „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biesiec wraz z wykonaniem dokumentacji”, w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.  W pierwszym postepowaniu przetargowym nie wyłoniono wykonawcy, w związku z czym przetarg ogłoszono ponownie.   12 stycznia  2011r.  wyłoniono wykonawcę  inwestycji.  Została nią firma

„F.U. „FINANS-BUD”, 98-200 Sieradz ul. Piastowska 16/14.

Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania zamówienia – 160 996,31 złdsc08897jpg [400x300]

dsc08903jpg [400x300]


dsc00263jpg [400x300]

 

 

     

21 marca 2012 r. Burmistrz Miasta Złoczewa podpisała umowy na  realizację operacji pn.

 - „Przebudowa boiska istniejącego przy Szkole Podstawowej w Złoczewie, na boisko wielofunkcyjne” do realizacji w 2012r. 

 - „Przebudowa boiska istniejącego przy Szkole Podstawowej w Stolcu, na boisko wielofunkcyjne” do realizacji w 2013r.
 - „Przebudowa boiska istniejącego przy Szkole Podstawowej w Unikowie, na boisko wielofunkcyjne” do realizacji w 2013r.

   Zgodnie z założeniami projektu na miejsca zniszczonych boisk mają  powstać ogólnodostępne boiska wielofunkcyjne. W Złoczewie pełnowymiarowe do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i tenisa, w  Stolcu i Unikowie boiska przeznaczone do gry w w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną.  Na te inwestycje Gmina Złoczew uzyskała dofinansowanie w wysokości 75% wartości netto ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

11.05. 2012r.  w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje inwestycji „Przebudowa boiska istniejącego przy Szkole Podstawowej w Złoczewie, na boisko wielofunkcyjne”, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę CHEM-TECH  Paulina Kaczmarska, ul. P.O.W. 36, 98-300 Wieluń.

Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania zamówienia w wysokości – 394 533,56 zł.

 

dsc01398jpg [400x300]

 

dsc01407jpg [400x300]

 

26 października 2012 r. dokonano uroczystego otwarcia  wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Złoczewie.

 


dsc04495jpg [400x300]


dsc04543ajpg [400x300]

 

12.04. 2013r.  w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje inwestycji „Przebudowa boiska istniejącego przy Szkole Podstawowej w Stolcu, na boisko wielofunkcyjne”, wybrano do realizacji  najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę CHEM-TECH  Paulina Kaczmarska, ul. P.O.W. 36, 98-300 Wieluń.

Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania zamówienia w wysokości – 254 600,00

 13.09. 2013 r. dokonano uroczystego otwarcia  wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Stolcu.

dsc03716jpg [400x300]

dsc03865jpg [400x300]

 

22 listopada 2013 odbyło się uroczyste otwarcie kolejnego boiska wielofunkcyjnego  zrealizowanego w ramach PROW 2007 - 2013, tym razem w miejscowości Uników.  Inwestycję wykonała firma CHEM-TECH  Paulina Kaczmarska, ul. P.O.W. 36, 98-300 Wieluń  za kwotę  267 990,79 zł

 

dsc06077jpg [400x300]

dsc06070jpg [400x300]

 

logo_ue_prow_leaderjpg [489x98] 

 

 

Europejski Fundusz Rolny  na rzecz  Rozwoju  Obszarów Wiejskich

Europa  inwestująca w obszary wiejskie

Projekty współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Osi 4 LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

 

            2 wrzesnia 2010 r. Gmina Złoczew podpisała dwie kolejne umowy o przyznanie pomocy na operacje z zakresu  małych projektów w ramach działania 413  "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"  - objetego PROW na lata 2007 - 2013.

 

Pierwsza z umów dotyczy operacji pn. "Zmiana wizerunku witaczy jako źródła informacji turystycznej z terenu Gminy Złoczew" W ramach tej umowy w 4 miejscowościach Gminy Złoczew zostana zamontowane nowoczesne witacze z informacja dla przejeżdzających przez Gminę Złoczew  turystów. Pojawią sie one w miejscowości: Gronówek, Czarna, Wandalin i Grójec Wielki.  Wartość uzyskanego dofinansowania  wynosi prawie 19 tys. zł.

Wykonawca witaczy jest firma Mentor Projekt  -Arkadiusz PUTZ.

 

witacz1jpg [400x300]  fot . Monika Chudzia


Druga  umowa dotyczy  operacji pn. "Wydanie mini - informatora Miasta i Gminy Złoczew  - lementem promocji  turystyki na obszarze LGD  Szlakiem Sieradzkiej E-ski". W jej ramach prewidziane jest wydanie 2000 egzemplarzy  informatorów zaiwerających informacje turystyczna i mapy miasta oraz gminy Złoczew.  Wykonawca mini - informatora jest Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PiK.  Wartość  otrzymanej dotacji na realizację tego przedsięwzięcia wynosi 5320,00 zł.

 

dsc00388jpg [400x300]

 

 dsc00396jpg [400x300]

 

28 marca 2011 r. Gmina Złoczew podpisała umowę na realizację zadania  „Uśmiech dziecka - zagospodarowanie skweru  przy ul. Burzenińskiej w Złoczewie, z przeznaczeniem na plac zabaw".  Zadanie jest dofinansowane  w ramach działania 413  „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ objętego PROW na lata 2007 – 2013.  Całkowita wartość  inwestycji  25 953,00 zł.  Wartość dofinansowanie  wynosi  około 15 tys. Wykonawcą placu zabaw jest firma Magic Garden - Europlac  Daniel Gacek z Pakości.


dsc09043jpg [400x300]

dsc09041jpg [400x300]

dsc04780jpg [400x300]

 

 

28 marca 2011 r. Gmina Złoczew pospisała również umowę na realizację zadania  "Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni, etap I, wykonanie widowni", w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". Wartość uzyskanego  dofinansowania, to blisko 50 tysięcy zł.

6 września  został rozstrzygniety przetarg na wykonanie inwestycji.  Do przetargu przystąpił jeden oferent:  Zakład Budowlany „REM-A-BUD” Stanisław Wielowski, ul. P.O.W. 52, 98-200 Sieradz, który  zaoferował cenę wykonania zamówienia w wysokości – 80 935,25 zł.

 

dsc07007jpg [400x300]


dsc06992jpg [400x300]


dsc01381jpg [400x300]

 

16 czerwca 2011 r. Gmina Złoczew podpisała umowę na realizację zadania "Dni  Złoczewa - tradycja i nowoczesność". Zadanie jest dofinansowane w ramach działania 413 "Wdrażanie  lokalnych strategi rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013. Wartość uzyskanego dofinansowania - 25 tys. 

 

dsc08430jpg [400x300]


dsc08464jpg [400x300]dsc03731jpg [400x300]


dsc03825jpg [400x300]


dsc08664jpg [400x300]

 

dsc08685jpg [400x300]dsc04079jpg [400x300]

dsc08827jpg [400x300]

 

 

 

24 maja 2011 r. w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach "małych projektów", do biura LGD Szlakiem Sieradzkiej E-ski złozylismy wniosek na realizację operacji pn. "Rewitalizacja terenów zieleni w mieście Złoczew  - Lawendowe miasto". Celem operacji jest stworzenie mieszkańcom Gminy Złoczew oraz tutystom , atrakcyjnych miejsc rekreacji i wypoczynku, poprzez nowoczesne zagospodarowanie przestrzeni publicznej. W ramach zadania zostana zrewitalizowane zaniedbane obszary zieleni miejskiej  poprzez dokonanie nasadzeń i stworzenie nowych enklaw zieleni. Wartośc wnioskowanego dofinansowania  wynosi blisko 21 tys. zł.  Wykonawca jest firma "HORTUS"  Joanna Kosciarz -Kompleksowa Obsługa Zieleni -Wieruszów.


 

dsc08947jpg [400x300]

dsc08982jpg [400x300]


3dsc09010jpg [400x300]

 

 

 

12 grudnia 2012r. podpisano umowę na realizacje kolejnego projektu w ramach "Małych projektów". Tym razem Gmina Złoczew złożyła wniosek na realizacje operacji pn. "W zdrowym ciele, zdrowy duch" - budowa siłowni zewnętrznej, miejsca aktywnego wypoczynku i rekreacjw Złoczewie.  Celem projektu jest rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objetym LSR. Wykonawcą siłowni jest firma HERKULES  Ryszard Syska z Chrzanowa. Wartość inwestycji to blisko 30 tysięcy zł. a dofinansowanie wynosi 16 788, 82 zł.


dsc09067jpg [400x300]

dsc09076jpg [400x300]


dsc09065jpg [400x300]12 lutego 2014r. została podpisana umowa na realizację Małego Projektu pn. "Rewitalizacja zbiornika wodnego BANIA w Złoczewie".  Celem projektu jest oczyszczenie zbiornika i przywrócenie jego funkcji rekreacyjnej. W dn. 5 sierpnia 2014r. została podpisana umowa  na realizację przedsięwzięcia z firma Ares  - Karol Wrzecioniarz z Klonowej, która wykonała zadanie za kwotę 48 500,00 zł


cam00124jpg [400x300]dsc_0146jpg [400x300]


dsc_0874jpg [400x300]

 

19 grudnia 2014r. podpisane zostały umowy na realizację dwóch operacji w ramach Małych Projektów: 

"Wyposażenie sali konferencyjnej w zabytkowym pałacu Ruszkowskich z przeznaczeniem na cele kulturalno - edukacyjno - społeczne"   oraz   "Wyposażenie przestrzeni miejskiej w Złoczewie w małą architekturę". Łącznie na realizację zadań  pozyskano dofinansowanie w wysokości  25 tysięcy zł. 


dsc_0410jpg [400x300]dsc_0402jpg [400x300]


salajpg [400x300]


dsc06738jpg [400x300]dsc06742jpg [400x300]

Red. KMS

Adres

ul. Szkolna 16

Złoczew

98-270

Kontakt

43 820 22 70

43 820 24 62

43 820 24 60

e-mail:

e-mail:

Godziny otwarcia

Zapraszamy :

od poniedziałku do środy w godz. 8.00 - 16.00 :

czwartek godz. 9.00 - 17.00 :

piątek godz. 7.30 - 15.30:

Licznik odwiedzin

576095 Odwiedzin
Powrót do góry