logotyp_prow_2014_2020png [570x157]

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".


Operacja pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarna, Gmina Złoczew na odcinku 1452 km" mająca na celu podniesienia bezpieczeństwa i komfortu użytkowania dla osób korzystających z drogi gminnej w miejscowości Czarna współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Inwestycja została zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Czartki.

Koszty całkowite inwestycji wyniosły: 1 292 000,00 zł, a dofinansowanie 720 tysięcy złotych.

Zdjęcie   Zdjęcie   

Zdjęcie    Zdjęcie

Powrót do góry