Opłaty skarbowej należy dokonywać na konto:
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział w Złoczewie
44 9256 0004 0040 0002 2000 0030

Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego Urzędu Miejskiego w Złoczewie
IBAN PL 44925600040040000220000030
SWIFT GBWCPLPP

Powrót do góry