Harmonogram pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta i gminy Złoczew.

Informujemy, że apteki ogólnodostępne, położone na terenie powiatu sieradzkiego pełnią dyżury umożliwiające dostępność świadczeń całodobowo, w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram pracy aptek na terenie miasta i gminy Złoczew w miesiącu  styczniu, lutym, marcu 2018r.

 

Apteka „Dbam o zdrowie” Złoczew, ul. Burzenińska 8/10

Godziny otwarcia:

8.00-16.00 (poniedziałek-piątek)

8.00-13.00 (sobota)

Pracuje całodobowo w następujące dni:

Styczeń  - 4, 9, 14, 19, 24, 29

Luty – 3, 8, 13, 18, 23, 28

Marzec – 5, 10, 15, 20, 25, 30

 

Apteka Złoczew, ul. Kościelna 21

Godziny otwarcia:

8.00-20.00 (poniedziałek-piątek)

8.00-14.00 (sobota)

Pracuje całodobowo w następujące dni:

Styczeń  - 5, 10, 15, 20, 25, 30

Luty – 4, 9, 14, 19, 24,

Marzec – 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31

 

Apteka Przyjazna, Złoczew, ul. Ogrodowa 17A

Godziny otwarcia:

8.00-18.00 (poniedziałek-piątek)

8.00-14.00 (sobota)

Pracuje całodobowo w następujące dni:

Styczeń  - 1, 6, 11, 16,21, 26, 31

Luty – 5, 10, 15, 20, 25, ,

Marzec – 2, 7, 12, 17, 22, 27,

 

Apteka Magnolia, Złoczew, ul. Kościelna 1

Godziny otwarcia:

8.00-18.00 (poniedziałek-piątek)

8.00-13.00 (sobota)

Pracuje całodobowo w następujące dni:

Styczeń  - 2, 7, 12, 17, 22, 27,

Luty – 1, 6, 11, 16, 21, 26,

Marzec – 3, 8, 13, 18, 23, 28,

 

Apteka „Zdrówko”, Złoczew, ul. Burzenińska 13A

Godziny otwarcia:

7.30-19.30 (poniedziałek-piątek)

8.00-14.00 (sobota)

Pracuje całodobowo w następujące dni:

Styczeń  - 3, 8, 13, 18, 23, 28

Luty – 2, 7, 12, 17, 22, 27

Marzec – 4, 9, 14, 19, 24, 29

 

Apteki dyżur nocny rozpoczynają wraz z  rozpoczęciem godziny bezpośrednio następującej po godzinie zakończenia pracy w trybie dziennym, zaś kończy wraz z końcem godziny bezpośrednio poprzedzającej godzinę rozpoczęcia przez aptekę pracy w trybie dziennym.

 Apteka pracująca w systemie całodobowym począwszy od pierwszej godziny pracy pracuje nieprzerwanie, aż do zakończenia godziny bezpośrednio poprzedzającej godzinę odpowiadającą godzinie  rozpoczęcia pracy w następnej dobie.

 

O terminach pracy aptek a następnych miesiącach będziemy informować w terminach późniejszych poprzez aktualizację powyższego ogłoszenia.

 

Powrót do góry