Harmonogram pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta i gminy Złoczew.

Harmonogram pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta i gminy Złoczew.

 

Informujemy, że apteki ogólnodostępne, położone na terenie powiatu sieradzkiego pełnią dyżury umożliwiające dostępność świadczeń całodobowo, w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram pracy aptek na terenie miasta i gminy Złoczew w miesiącu lutym, marcu i kwietniu 2017r.

 

Apteka „Dbam o zdrowie” Złoczew, ul. Burzenińska 8/10

Godziny otwarcia:

8.00-16.00 (poniedziałek-piątek)

8.00-13.00 (sobota)

Pracuje całodobowo w następujące dni:

Luty -18, 23, 28

Marzec – 5, 10, 15, 20, 25, 30

Kwiecień – 4, 9, 14, 19, 24, 29

 

 Apteka Złoczew, ul. Kościelna 21

Godziny otwarcia:

8.00-20.00 (poniedziałek-piątek)

8.00-14.00 (sobota)

Pracuje całodobowo w następujące dni:

Luty – 14, 19, 24

Marzec – 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31

Kwiecień – 5, 10, 15, 20, 25, 30

 

Apteka Przyjazna, Złoczew, ul. Ogrodowa 17A

Godziny otwarcia:

8.00-19.00 (poniedziałek-piątek)

8.00-14.00 (sobota)

Pracuje całodobowo w następujące dni:

Luty – 15, 20, 25,

Marzec – 2, 7, 12, 17, 22, 27

Kwiecień – 1, 6, 11, 16, 21, 26

 

Apteka Magnolia, Złoczew, ul. Kościelna 1

Godziny otwarcia:

8.00-18.00 (poniedziałek-piątek)

8.00-13.00 (sobota)

Pracuje całodobowo w następujące dni:

Luty – 16, 21, 26

Marzec – 3, 8, 13, 18, 23, 28

Kwiecień – 2, 7, 12, 17, 22, 27

 

 

 

Apteka „Zdrówko”, Złoczew, ul. Burzenińska 13A

Godziny otwarcia:

7.30-19.30 (poniedziałek-piątek)

8.00-14.00 (sobota)

Pracuje całodobowo w następujące dni:

Luty – 17, 22, 27

Marzec – 4, 9, 14, 19, 24, 29

Kwiecień – 3, 8, 13, 18, 23, 28

 

Apteki dyżur nocny rozpoczynają wraz z  rozpoczęciem godziny bezpośrednio następującej po godzinie zakończenia pracy w trybie dziennym, zaś kończy wraz z końcem godziny bezpośrednio poprzedzającej godzinę rozpoczęcia przez aptekę pracy w trybie dziennym.

 Apteka pracująca w systemie całodobowym począwszy od pierwszej godziny pracy pracuje nieprzerwanie, aż do zakończenia godziny bezpośrednio poprzedzającej godzinę odpowiadającą godzinie  rozpoczęcia pracy w następnej dobie.

 

O terminach pracy aptek a następnych miesiącach będziemy informować w terminach późniejszych poprzez aktualizację powyższego ogłoszenia.

 

Zamieszczamy również w załączniku treść Uchwały Nr XXVIII/218/2016 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu sieradzkiego na rok 2017.

 

 

  UCHWAŁA NR XXVIII/218/2016 RADY POWIATU SIERADZKIEGO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu sieradzkiego na rok 2017