Kolorowe przedszkole. PO Kapitał Ludzki działanie 9.1.1
„Człowiek - najlepsza inwestycja".

Gmina Złoczew zrealizowała projekt
"Kolorowe przedszkole"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet

IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej".

 

Projekt realizowany był w okresie od 1 czerwca 2015 do 30 listopada 2015 r.

w szkołach  podstawowowych z terenu Gminy Złoczew:

- im. Bohaterów Wrzesnia 1939r w Stolcu

- w Broszkach

- w Unikowie

i polegał  na doposażeniu  oddziałów przedszkolnych w placówkach  m.in. w sprzęt dydaktyczny, multimedialny, komputerowy oraz  zabawki. 


Wartość dofinansowania:  150 502,00 zł


Oddział przedszkolny w SP Broszki


Oddział przedszkolny w SP Broszki


Oddział przedszkolny w SP Broszki


Oddział przedszkolny w SP Broszki


Oddział przedszkolny w SP Uników


Oddział przedszkolny w SP Uników


Oddział przedszkolny w SP Uników


Oddział przedszkolny w SP Uników