informacje dla PRZEDSIĘBIORCÓW

Szanowni Państwo, 

chcąc wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom uruchamiany zakładkę, w której będą umieszczane informacje, które mogą okazać się Wam pomocne przy aplikowaniu o środki unijne. 

 


15.02.2018

 

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.

Z Profilem Zaufanym na pewno Ci się uda.

JPK_VAT to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane pobierane są bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.

Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest certyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany (eGO). JPK trzeba też uwierzytelnić.

Więcej o JPK – TUTAJ.

Mikroprzedsiębiorcy, którzy nie chcą mieć problemów z przesłaniem JPK_VAT, już dziś powinni  bezpłatnie założyć Profil Zaufany. To proste!

Załóż Profil Zaufany już dziś!

Jeżeli przedsiębiorcy już teraz założą Profil Zaufany będą dobrze przygotowani do wysyłki pierwszego JPK_VAT. Profil Zaufany da im gwarancję łatwego, szybkiego i bezpiecznego wysłania pliku JPK_VAT.

Jak to zrobić?

Profil Zaufany można założyć na dwa sposoby:

1.      Przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej

W tej opcji Profil Zaufany można założyć i potwierdzić w pełni online, 24h/7 dni w tygodniu. Warunek? Posiadanie konta w tych bankach: PKO Bank Polski SA, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Millennium Bank lub konto na platformie Envelo.

Za pomocą konta bankowego szybko i bezpiecznie można założyć i potwierdzić Profil Zaufany. Chodzi o to, że dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta). Dlatego każdy - w tym przedsiębiorca - kto zdecyduje się na ten sposób założenia Profilu Zaufanego, nie musi już potwierdzać ich osobiście w urzędzie.

Krok 1: Wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego w systemie bankowości elektronicznej.

Krok 2: Operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia Profilu Zaufanego.

2.      Przez internet potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym

Krok 1: Wejdź na stronę www.pz.gov.pl.

Krok 2: Wybierz możliwość założenia Profilu Zaufanego z potwierdzeniem w Punkcie Potwierdzającym. 

Krok 3: Wypełnij w internecie wniosek o założenie Profilu Zaufanego

Krok 4: Po założeniu Profilu w internecie należy odwiedzić Punkt Potwierdzający. Jest na to 14 dni od złożenia wniosku. Na stronie www.pz.gov sprawdź, gdzie znajduje się najbliższy Punkt Potwierdzający.

W całej Polsce funkcjonuje prawie 1500 takich Punktów. To m.in. urzędy skarbowe, inspektoraty ZUS, banki, urzędy miejskie, czy wojewódzkie.

Pełna lista punktów potwierdzających - TUTAJ.

Do czego jeszcze przydaje się Profil Zaufany?

Dzięki Profilowi Zaufanemu można m.in.:

 

 • Składać i sprawdzać dokumenty rozliczeniowe w ZUS i US
 • Złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej
 • Zgłosić utratę dokumentu tożsamości
 • Wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • Załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny, Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym
 • Uzyskać odpis aktu stanu cywilnego
 • Dziesiątki innych spraw.

 

Dlatego: przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Więcej informacji na stronie www.pz.gov.pl

Z poważaniem

 

Wydział Komunikacji

 

Ministerstwa Cyfryzacji


21.11.2017 

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że w związku
z realizacją projektu „Instrumenty finansowe dla województwa łódzkiego” Jeremie 2 rozpoczęło nabór wniosków
o udzielenie pożyczek na start i rozwój dla MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW z terenu województwa łódzkiego. Oprocentowanie od 0% - uzależnione od okresu prowadzenia działalności i okresu spłaty pożyczki.

        Wnioski wraz z dokumentacją będą przyjmowane w głównej siedzibie KSWP w Końskich,
ul. Staszica 2A oraz w biurze KSWP w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Kościuszki 7, w Łodzi, ul. Inżynierska 1/3  w godzinach 8:00-16:00.

 Nowa oferta obejmuje:

 Pożyczkę Inwestycyjno – Obrotową (PIO) oraz  Pożyczkę Inwestycyjną (PI)

KSWP proponuje atrakcyjne warunki uzyskania pożyczki w tym brak opłat związanych z udzieleniem i obsługą pożyczki. Uzyskane wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, jak również zwiększenie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego. Więcej informacji: http://kswp.org.pl/pl/oferta/pozyczki


27.10.2017r.


 

Rusza "Maluch+" 2018

MALUCH+” 2018 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Liczba tych instytucji i miejsc opieki stale się zwiększa, jednak konieczne jest podejmowanie kolejnych działań zwiększających trend wzrostowy.

 

Dlatego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu. Łącznie do rozdysponowania jest 450 mln zł (w rezerwie celowej - 250 mln zł, w planie finansowym Funduszu Pracy – 200 mln zł), tj. o ok. 300 mln zł więcej niż w 2017 r.

 

Terminy składania ofert:

dla modułu 1 – 24 listopada 2017 r.;

dla modułu 2 – 17 listopada 2017 r.;

dla modułu 3 – 17 listopada 2017 r.;

dla modułu 4 – 17 listopada 2017 r.

 

Kto i na co może uzyskać dofinansowanie?

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa), osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (w tym uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów), które w zależności od modułu mogą ubiegać się o środki na:

 

 • moduł 1 (dla jst): tworzenie nowych miejsc opieki i zapewnienie funkcjonowania tych miejsc, a także samo utworzenie miejsc:

moduł 1a: dofinansowywane będą zadania na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza 3 mln zł;

moduł 1b: dofinansowywane będą zadania na terenie gmin, gdzie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce lub nie funkcjonują instytucje opieki ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2

w gminie lub wnioskowana wysokość dotacji przekracza 3 mln zł;

 • moduł 2 (dla gmin): zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucjach opieki utworzonych przez gminy przy udziale środków z programu „MALUCH”;
 • moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst): tworzenie nowych miejsc opieki przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie) i zapewnienie funkcjonowania tych miejsc, a także samo utworzenie miejsc;
 • moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst): zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucjach opieki utworzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie).

 

W modułach 1, 2 oraz 4 przewiduje się wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

 

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Aby zgłosić się do programu należy wypełnić odpowiedni formularz oferty. Formularze ofert dostępne są tutaj 

 

Formularz oferty można złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Oferty w formie papierowej można składać osobiście lub nadsyłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH+ 2018” do właściwego - ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest lub będzie instytucja opieki - urzędu wojewódzkiego.

 

Oferty w formie elektronicznej złożone za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym należy przesyłać na konto urzędu wojewódzkiego, wpisując w temacie np. dla modułu 1a: „Oferta MALUCH+ 2018 – moduł 1a – nazwa_jst_której_dotyczy_oferta”; (zasady składania ofert opisane są w pkt. 7 Programu).

 

Formularz oferty musi spełniać wymagania formalne, m.in. musi być złożony w terminie, wypełniony kompletnie. Do oferty należy dołączyć wymagane przez właściwy urząd wojewódzki załączniki.

 

Wszystkie informacje można znaleźć w treści Programu. Naciśnij  na link i przejdź do ogłoszenia o konkursie Maluch+ 2018

 

 

7.02.2017r.

 


 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Fundusze na start Twojej Firmy”

 

Spotkanie odbędzie się 13.02.2017 r. w Sieradzu w Urzędzie Miasta Sieradza, sala konferencyjna A,  I piętro, plac Wojewódzki 1  w godzinach 13.00 - 15.30,

 

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.rpo.lodzkie.pl  w zakładce „Weź udział w konferencjach i szkoleniach” pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia 10.02.2017  do godz. 12:00.

 

 

9.01.2017r.

Zapraszamy do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego

 

Zapraszamy do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego

 

Wraz z Łódzką Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego zapraszamy do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.

Spotkanie odbędzie się 12 stycznia 2017 r. w godzinach 11:00-14:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8 w Łodzi, sala 104, piętro pierwsze.

W trakcie forum przyjrzymy się planowanym na rok 2017 konkursom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z perspektywy organizacji pozarządowej.
Zapoznamy się z doświadczeniami z realizacji projektów dofinansowywanych z funduszy europejskich.
Zastanowimy się wspólnie z członkami Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego nad rolą i funkcjonowaniem rad działalności pożytku publicznego.
Zgłębimy temat partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres monika.polak@lodzkie.pl do dnia 11 stycznia 2017 roku.

Serdecznie zapraszamy!
21.10. 2016


Szanowni Państwo informujemy, o mozliwości udziału w projekcie realizownaym przez fundację AKME, w ramach którego przewidziano 40 dotacji inwestycyjnych oraz pomostowych na otwarcie działalności gospodarczej wraz ze wsparciem szkoleniowo doradczym!!

Uczestnicy projektu mogą uzyskać wsparcie finansowe na nową firmę nawet do 40 tys zł w ramach projektu Projekt pt. „Przedsiębiorczość Twoją szansą” nr RPLD.08.03.01-10-0187/15 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8, Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 Szczegóły odnoście rekrutacji i realizacji na stronie:

http://fundacja-akme.pl/przedsiebiorczosc-twoja-szansa/
17.10.2016


mocni

Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Nagrodzie Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie 2016”. 
Organizatorem tegorocznej edycji nagrody są Województwo Łódzkie oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie 2016” ma charakter regionalny i stanowi wyróżnienie dla przedsiębiorców osiągających najlepsze efekty ekonomiczne, realizujących innowacyjne projekty oraz cieszących się uznaniem w województwie łódzkim, kraju i za granicą.
Uroczystość wręczenia nagród nastąpi podczas Gali IX Europejskiego Forum Gospodarczego, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2016 r., godz. 20.00 w andel’s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17.

Wejście za okazaniem identyfikatora EFG 2016. Rejestracja na Forum: www.forum.lodzkie.pl

Zapraszamy firmy do zgłaszania swoich kandydatur w kategoriach:

 

 DYNAMIKA EKSPORTU  - pobierz formularz Formularz Dynamika Eksportu

Nagroda dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność na rynku województwa łódzkiego oraz wykazały się największą dynamiką eksportu w ostatnich 3 latach.
 

START-UP - pobierz formularz  formularz Start - up

 

Nagroda dla przedsiębiorstw, które istnieją na rynku województwa łódzkiego nie dłużej niż 3 lata oraz stworzyły innowację produktową lub technologiczną.

REGULAMIN NAGRODY GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO „MOCNI W BIZNESIE 2016” – do pobrania
Regulamin


Formularze zgłoszeniowe należy przesłać  do dnia  26 października 2016 r. na poniższe adresy mailowe:

Osoby do kontaktu:

 

 Szczegóły już wkrótce na: www.mocniwbiznesie.pl10.10.2016


plakat


15.12.2015

 

harmonogramkonkursowna2016sliderjpg [300x117]

Harmonogram konkursów na rok 2016


 

4.12.2015

 Zaproszenie na seminarium "Ekonomia społeczna w biznesie"-14.12.2015r.

 Szanowni Państwo w związku z uruchomieniem  konkursów dla przedsiębiorców z perspektywy finansowej 2014 - 2020  polecamy stronę www.cop.lodzkie.pl, na której znajdziecie Państwo wszystkie aktualne informacje.

logo_cop_lodz400x204jpg [300x153]


 

 

11.12.2013r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Podregionu Zachodniego, funkcjonujący w Urzędzie Miasta Sieradza, zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie warsztatowe z tworzenia BIZNES PLANU.  Szkolenie odbędzie się 20 grudnia br. w godz. 10:00-15:00 w Urzędzie Miast Sieradza. Podczas spotkania ekspert tj. przedstawiciel Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego ( instytucja dzieląca wielokrotnie środkami na otworzenie działalności gospodarczej w ramach działania 6.2 POKL oraz działająca jako instytucja nadrzędna dla sieci KSU w Województwie Łódzkim) zaprezentuje poszczególne etapy tworzenia BIZNES PLANU oraz zaprezentuje informacje nt. możliwości pozyskania środków na otworzenie oraz rozwój działalności gospodarczej .

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie na terenie gminy/powiatu informacji nt. szkolenia. Prosimy (jeżeli to możliwe) o zamieszczenie informacji w gablotach informacyjnych, na stronie internetowej gminy oraz dystrybucję wśród potencjalnych zainteresowanych osób / instytucji / przedsiębiorców.

W załączeniu formularz zgłoszeniowy, ogłoszenie oraz program szkolenia. Zgłoszenia będą przyjmowane do 18.12.2013r. Serdecznie zachęcamy do udziału.

program szkolenia

formularz zgłoszeniowy

biznes plan13.11.2013r.

 

Dotacje na własny biznes.

 

Jesteś zainteresowany/a otrzymaniem dotacji w wysokości do 30 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Zapoznaj się z poniższą listą instytucji udzielających dotacji i sprawdź do której z nich możesz się zgłosić.

http://pokl.wup.lodz.pl/index.php/dotacje-i-poyczki

Jeśli jesteś osobą  bezrobotną  lub nieaktywną zawodowo do 30 roku życia lub powyżej 50 i chciałbyś zacząć działać „na własną rękę” Lokalny Punkt Informacyjny w Urzędzie Miasta Sieradza informuje o możliwości uzyskania dotacji w wysokości do 30 tysięcy złoty wraz z wsparciem pomostowym w wysokości do 1600 zł miesięcznie.  Dotacje są udzielane z działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Dla mieszkańców naszego regionu dotacje udzielają: Uniwersytet Łódzki tel. (42) 635 60 76, Fundacja Inkubator tel. (42) 637-01-78, Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. Prof. J. Chechlińskiego tel. 535 436 872, Fundacja Aktywizacja(osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności) tel. (42) 237-55-19. Szczegółowe informacje w Punkcie Plac Wojewódzki 1 II piętro pok. 46 lub pod numerem telefonu  (43)826-61-46.


17.04.2013r.

Ruszają trzy nabory wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. O pieniądze z Europejskiego Funduszu Rolnego mogą się starać m.in. mikroprzedsiębiorcy, którzy chcą założyć lub rozwijać swoją działalność na terenach wiejskich lub miejsko-wiejskich, rolnicy, którzy chcą zmodernizować gospodarstwo, przetwórcy i producenci rolni.
Mikrofirmy ożywiają gminy
– Dzięki Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich mikroprzedsiębiorcy z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i niewielkich gmin miejskich mają możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na zakup środków trwałych, zakup wartości niematerialnych i prawnych, zakup materiałów i realizację robót budowlanych, a także na zakup środków transportu. Dotacja z PROW może być przeznaczona na inwestycje związane zarówno z tworzeniem, jak i rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej.
O dotację może się starać każdy mikroprzedsiębiorca, którego firma ma siedzibę lub oddział na terenie gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej (do 20 tys. mieszkańców) lub miejskiej (do 5 tys. mieszkańców). Co ważne, wcale nie trzeba być rolnikiem, by otrzymać pieniądze z puli przeznaczonej na aktywizację przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarach wiejskich. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne lub prawne, które podejmują lub prowadzą działalność gospodarczą, zatrudniającą mniej niż 10 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 2 mln euro.
– Nabór wniosków o dofinansowanie na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich odbędzie się od 15 do 26 kwietnia 2013 roku i zostanie przeprowadzony w 15 województwach.
Pieniądze z dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich mogą posłużyć przedsiębiorcom m.in. na zakup wyposażenia, niezbędnych maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania służącego prowadzonej działalności. Oprócz tego, środki uzyskane z dotacji można przeznaczyć na sfinansowanie budowy i remontu budynków, w których prowadzona jest działalność, zagospodarowanie terenu lub zakup środków transportu.
Dotacja z PROW na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw jest udzielana w formie refundacji poniesionych kosztów. Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić 50% kosztów kwalifikowalnych. Beneficjenci programu mogą liczyć na pomoc w wysokości nawet 300 tys. zł (o ile ich ekonomiczny plan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy).

W lutym weszło w życie rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 stycznia 2013 roku w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Rozporządzenie zwiększyło budżet przeznaczony na modernizację gospodarstw rolnych. To dobra wiadomość zwłaszcza dla rolników, którzy w najbliższych miesiącach planują inwestycje.
Cieszyć się mogą zwłaszcza właściciele gospodarstw rolnych z ośmiu województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Jak zapowiedziała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniach: 27 marca – 23 kwietnia 2013 roku rolnicy będą mogli złożyć wnioski o dofinansowanie modernizacji gospodarstw rolnych w ramach PROW.
Trzeci nabór wniosków z działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” z PROW 2007 – 2013 odbędzie się od 29 kwietnia do 24 maja 2013 roku.
Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że dotychczas w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zagospodarowano ok. 86% z dostępnego budżetu, który wynosi ponad 70 mld zł.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 obejmuje 22 działania, które są wdrażane w ramach czterech osi priorytetowych: poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, leader. Wszystkie te działania są finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz współfinansowane z krajowego budżetu.
20.03.2013r.

40 000 zł dla Mikroprzedsiębiorcy roku 2013.

Fundacja Kronenberga organizuje konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku, którego celem jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz wyróżnianie i promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych.

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny ich przedsiębiorstw nie przekracza 2 milionów euro.

Uczestnicy muszą spełniać wymogi poszczególnych kategorii konkursowych, w których brana jest pod uwagę data
rozpoczęcia działalności gospodarczej:
►SENIOR - przedsiębiorcy, którzy założyli swoją firmę przed 1 stycznia 2006 roku,
►PROGRES - przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą między 1 stycznia 2006 roku a 31 grudnia 2009 roku,
►START - przedsiębiorcy, którzy założyli swoją firmę po 1 stycznia 2010.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 19 kwietnia 2013 roku.

Zwycięzca konkursu  otrzyma nagrodę główną w wysokości 40 000 zł oraz tytuł „Mikroprzedsiębiorcy Roku 2013”.

Ponadto zostaną przyznane wyróżnienia w trzech kategoriach, po 15 000 zł każda.

Kapituła Konkursu może uhonorować wybrane firmy dodatkowymi wyróżnieniami.

Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom podczas uroczystej gali w Sali Notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w czerwcu 2013 roku.
 
Kategorie oceniane w ramach konkursu to:
►pomysł na firmę i jego ewolucja, umiejętność przezwyciężenia kryzysów oraz trudności przy tworzeniu i rozwoju firmy,
►nowatorstwo w stosunku do podobnych przedsięwzięć,
►strategię rozwoju firmy,
►wpływ na rodzinę, lokalną społeczność oraz przynależność do organizacji przedsiębiorców,
►kluczową markę firmę (główny produkt usługę oraz jego metody promocji i dystrybucji).
 
Więcej informacji na stronie
DofinansowanieDlaFirm.pl lub na stronach Fundacji Kronenberga

 

 

 

 

20.10.2011

 

BEZPŁATNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi zaprasza do nowego Punktu Konsultacyjnego w SIERADZU

(ul. Sarańska 5, budynek BGŻ).

ROZWIJASZ DZIAŁALNOŚĆ, ZAKŁADASZ FIRMĘ?

WYKORZYSTAJ SZANSĘ

PRZYJDŹ DO PUNKTU KONSULTACYJNEGO KSU

SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNYCH USŁUG INFORMACYJNYCH

 • jak pozyskać dotacje na rozwój firmy i założenie nowej działalności
 • jak założyć i zarejestrować firmę
 • jak rozwijać działalność
 • jak korzystać z dofinansowanych usług

Można wcześniej umówić wizytę pod numerem telefonu
43 822 22 20


SIERADZ ul. Sarańska 5 (budynek BGŻ) I piętro, pok. 106,

tel.: 42 630 36 67, tel.: 43 822 22 00

e-mail: pk_sieradz@frp.lodz.pl, www.frp.lodz.pl

 

 

15.09.2011

Ruszył kolejny nabór wniosków na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw na obszarach wiejskich w ramach PROW  na lata 2007 - 2013.   Wnioski przyjmowane sa od 26 wrzesnia do 7 października br!!

 

*************************************************************************************

10.06. 2010

Do 300 tys. zł na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa na obszarach wiejskich w ramach PROW na lata 2007 - 2013  - "Tworzenie i rowzój mikroprzedsiębiorstw".

Pomoc przeznaczona jest dla osób które chcą zostać przedsiębiorcami albo istniejące mikroprzedsiębiorstwo (zatrudniające mniej niż 10 osób, posiadający obrót roczny nie przekraczający 2 mln euro) rozwinąć i utworzyć miejsca pracy na obszarach wiejskich.

Warunkiem otrzymania pomocy jest, by realizacja  inwestycji  prowadziła do utrzymania  co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.  Pomoc polega na refundacji do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w tym kosztów: budowy lub modernizacji obiektów budowlanych z wyłaćzeniem wyknania budynków mieszkalnych,  zakupu niezbędnego sprzętu lub wyposażenia. Częściowej refundacji kosztów ogólnych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji.  Wysokość pomocy uzalezniona jest od liczby utworzonych miejsc pracy lub rodzaju prowadzonej działalności.

wiecej informacji na www.arimr.gov.pl      

www.cdr.gov.pl

www.minrol.gov.pl

Nabór wniosków o przyznanie pomocy przewidziany jest od 28.06.2010 r. do 09.07.2010 r. i przeprowadza go Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

 

 

********************************************************************************************************************************************

14.04.2010

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Urzędzie Miasta Sieradza oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi zapraszają na spotkanie poświęcone dotacjom dla mikro – małych przedsiębiorstw.

W ramach nowego działania III.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, mikro i małe firmy będą miały możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, udziału w targach i misjach gospodarczych za granicą oraz przedsięwzięć polegających na promocji lokalnych i regionalnych produktów. Maksymalna kwota dotacji wyniesie 50 tys. zł, przy czym każdy przedsiębiorca będzie musiał wykazać się wkładem własnym.

Warunki skorzystania z unijnego wsparcia:

·        prowadzenie działalności gospodarczej co najmniej od roku,

·        prowadzenie działalności podlegającej ubezpieczeniom w ramach ZUS-u,

·        brak możliwości aplikowania o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich.

Spotkanie odbędzie 19 kwietnia br. w godz. 12.00-14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Sieradza, przy Placu Wojewódzkim 1 w Sieradzu. Aby wziąć w nim udział, należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.sieradz.eu lub w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich (Urząd Miasta Sieradza, II Pietro, pokój 46), a następnie przesłać na adres punktinformacyjny@umsieradz.pl lub dostarczyć do siedziby Punktu w terminie do 15 kwietnia b.r. do godz. 16.00.

Ze względu na duże zainteresowanie, pierwszeństwo udziału w spotkaniu będą mieli przedstawiciele mikro i małych firm działających na terenie Podregionu Zachodniego (powiat sieradzki, zduńskowolski, łaski, poddębicki, wieruszowski, wieluński, powiat pajęczański), którzy kwalifikują się do aplikowania o środki unijne w ramach działania III.6 RPO.

Z poważaniem Ewelina Stachura
 
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Podregion Zachodni
Urząd Miasta Sieradz
ul. Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz
tel. 0-43 826-61-46
punktinformacyjny@umsieradz.pl
www.rpo.lodzkie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 

formularz_zgloszeniowy.doc

Informacje podane przez Punkt Informacyjny nie są oficjalnym stanowiskiem Instytucji Zarzadzającej Programami Operacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do formułowania roszczeń. Punkt Informacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błedną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

********************************************************************************************************************************************

11.05. 2009

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 Podregion Zachodni, działający przy Urzędzie Miasta Sieradza informuje, że został uruchomiony konkurs dla Działania III.5 „Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. 
Konkurs rozpoczyna się 7 maja 2009 roku i potrwa do 15 czerwca 2009 r
Konkurs dotyczy projektów polegających m.in. na:
• budowie i przebudowie infrastruktury turystycznej (również kongresowej i targowej),
• budowie i przebudowie obiektów w celu nadania im funkcji turystycznych oraz zagospodarowaniu miejsc organizacji masowych imprez kulturalnych i folklorystycznych,
• budowa lub przebudowa infrastruktury aktywnych form turystyki (obiekty sportowe i rekreacyjne) i zakup środków trwałych w obiektach rekreacyjnych,
• działania promocyjne w zakresie turystyki (organizacja imprez kulturalnych, folklorystycznych promujących region , przygotowanie programów tworzenia, rozwoju lub promocji markowych produktów turystycznych).
Pomoc skierowana jest m.in. do jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.

Wszystkie dokumenty dotyczące konkursu znajdą Państwo pod adresem: http://www.cop.lodzkie.pl/index.php/konkursy/konkursy-2009/konkurs-nr-rpld030500-109.html 

W celu ułatwienia aplikowania o środki w ramach tego działania, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy przy ul. Roosevelta 15 w Łodzi, organizuje w swojej siedzibie bezpłatne szkolenie w dniu 15 maja 2009 r. W trakcie spotkania omówione zostaną zasady oraz praktyczne zagadnienia dotyczące ubiegania się o wsparcie unijne na ten typ projektów.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu informujemy o konieczności wypełnienia formularza zgłoszeniowego do 13.05.2009 r., umieszczonego na stronie www.cop.lodzkie.pl i przesłanie go na adres cop@cop.lodzkie.pl. 
 Bliższe informacje na stronie:
www.cop.lodzkie.pl lub w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich Podregionu Zachodniego.


********************************************************************************************************************************************

4.05.2009

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wraz z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zaprasza osoby zainteresowane pozyskiwaniem dotacji unijnych, do udziału w bezpłatnych szkoleniach poświęconych przygotowaniu i realizacji projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2007-2013 pt. „W drodze po unijne pieniądze – wypełnianie wniosku w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013”

Termin i miejsce szkolenia:

14 maja 2009 r.– Urząd Miasta Sieradza    Pl. Wojewódzki 1,   sala 65

Szczegółowe informacje oraz zapisy na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl w zakładce informacja i promocja - szkolenia

 

harmonogram szkolenia   harmonogram_szkolen_052009.pdf

 

plakat informacyjny           plakat_punkt.doc

********************************************************************************************************************************************

9.03.2009

Kolejny Punkt Konsultacyjny dla przedsiębiorców w Sieradzu. Uruchomiła go Fundacja Rozwoju Gminy Zelów przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Sieradzu (RIG). Punkt udziela informacji m.in. w zakresie podejmowania, wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów inwestycyjnych ze środków publicznych i innych. Czynny jest w środy w godz. 9-14 w siedzibie RIG, ul. Pułaskiego 5.

********************************************************************************************************************************************

30.01.2009

Istotne  dla przedsiębiorców źródła informacji to strony internetowe:


http://www.cop.lodzkie.pl  
http://www.parp.gov.pl

www.witrynawiejska.org.pl

gdzie zapoznacie się z wymogami i dokumentacją konkursową, znajdziecie materiały informacyjne, adresy punktów informacyjnych i inne.

Jeden z takich punktów informacyjnych został uruchomiony 30 stycznia br w Sieradzu. Przedsiębiorcy i inni potencjalni beneficjenci mogą tam uzyskać informacje i pomoc w ubieganiu się o środki unijne. 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na lata 2007 - 2013 Podregion Zachodni znajduje się w budynku Urzędu Miasta Sieradza, II piętro pokój nr 46. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. 

tel. (043) 826 61 46 
email: punktinformacyjny@umsieradz.pl 
www.rpo.lodzkie.pl

www.umsieradz.pl 

Pracownicy punktu nie świadczą usług w zakresie pisania wniosków. 

********************************************************************************************************************************************

Informacja dla osób zainteresowanych otrzymaniem dotacji na rozpoczęcie własnej działalnosci. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi poinformował, że w dniu 3 grudnia 2008 r.  wybrane zostały instytucje, których projekty zostały rekomendowane do realizacji w ramach Działania 6.2 PO KL. -  "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia". 

 

Poniżej, za stroną internetową  http://efs.wup.lodz.pl, podajemy  listę instytucji, które otrzymały dofinansowanie na realizację projektów.

dane_teleadresowe_dzialania_62.pdf

 

Zainteresowanych zachęcamy do skontaktowania się z wybraną instytucją i dowiedzenia się:
czy możesz zostać uczestnikiem projektu?
jakie formy wsparcia oferuje projekt?
kiedy rozpoczyna się rekrutacja?
jakie dokumenty są wymagane podczas rekrutacji?
kiedy rozpoczyna się i jak długo będzie trwało obowiązkowe szkolenie?

Wiecej na stronie:  http://efs.wup.lodz.pl

**************************************************************************************************

 

red. str. KMS