Droga do sukcesu - projekt realizowany od 1 IX 2009 - do 31 VIII 2011r.

 

 

                    

 


Człowiek - najlepsza inwestycja".

Gmina Złoczew jest realizatorem projektu pod nazwą :
"Droga do sukcesu"

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych,


skierowanego do uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Złoczewie,

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Wrzesnia 1939r,

Szkoły Podstawowej w Broszkach,

Szkoły Podstawowej w Unikowie

oraz Publicznego Gimnazjum im. Andrzeja Ruszkowskiego w Złoczewie.


Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 1 wrzesnia 2009 r. do 31 sierpnia 2011 r.  

W ramach projektu przewidziane są nowe, dodatkowe zajęcia rozwijające zdolności uczniów min. koła zainteresowań - fotograficzne, dziennikarskie, artystyczne ale także zajęcia wyrównawcze: językowe, matematyczne czy chemiczne jak również wizyty studyjne. 


Szczegółowych informacji udziela Biuro Projektu:
Szkoła Podstawowa w Złoczewie ul. Szkolna 4/6   pok. nr. 36
tel.   , e- mail: drogadosukcesu.zloczew8@gmail.com


więcej  informacji o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki  na stronie:  www.efs.gov.pl