Iskierka otuchy

     „Europejski Fundusz Społeczny pomaga ludziom

w uzyskaniu lepszych kwalifikacji i zwiększeniu szans na rynku pracy".
"Człowiek najlepsza inwestycja".


Informujemy, że w Gminie Złoczew jest realizowana
„Iskierka Otuchy"

projekt systemowy

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie
współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013,

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej,

Działanie 7.1. - „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", 

Poddziałanie 7.1.1. - „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej",
skierowany do grupy osób z terenu Gminy Złoczew zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej.Szczegółowych informacji udziela biuro projektu: 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie 
98 - 270 Złoczew ul. Burzenińska 4  
tel. 43 820 24 56, 507 216 834
więcej informacji o współfinansowaniu na stronie: www.efs.gov.pl

 


Więcej o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki  

na stronie:  www.efs.gov.pl   oraz   www.pokl.wup.lodz.pl

 

 

Realizacja projektu: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społcznej w Złoczewie