ZPORR 2004- 2006; Remont istniejącego Pałacu w Złoczewie na potrzeby społeczno - kulturalne Miasta i Gminy Zloczew

 

 

"Remont istniejącego Pałacu w Złoczewie na potrzeby społeczno - kulturalne Miasta i Gminy"

projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


Zakres remontu ujęty w projekecie obejmuje: demontaż starej i zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej, oraz montaż nowej,  wykonanie ścianek działowych, wymiana istniejących stropów,  wykonanie robót posadzkarskich, tynków elewacyjnych, odgrzybienie ścian, osuszenie  fragmentów zawilgoconych ścian, wymiana więźby dachowej i istniejącego pokrycia dachowego, wymianę instalacji elektrycznej, wodociągowej, c.o i wentylacyjnej, wykonanie elewacji zewnętrznej wraz z dociepleniem.

 Cel strategiczny projektu: ożywienie gospodarcze i społeczne Miasta Złoczew, zwiększenie potencjału kulturalnego poprzez nadanie obiektowi pałacowemu  nowych funkcji społeczno - gospodarczych, które w przyszłości zostaną wykorzystane i przeznaczone dla lokalnej społeczności.
Realizacja zadania ma przyczynić się do zwiększenia potencjału turystycznego i kulturalnego Gminy Złoczew, poprzez rewitalizację i odnowę zdegradowanego obszaru, zapewniania społeczności lokalnej, a także turystom dostępu do zrewitalizowanej infrastruktury społęcznej o wartości kulturowej, wyrównywania szans rozwojowych młodzieży wiejskiej.

 

 

Całkowity koszt  projektu:  2 004 035,25 zł

Wartość dofinansowania:  1300 000,00 zł

Termin realizacji projektu: 18.10. 2005 - 30.09. 2006Remont Pałacu w obiektywie.