Honorowy Obywatel Miasta Złoczewa

9 listopada 2007 roku na uroczystej sesji w imieniu całej gminnej społeczności Rada Miejska w Złoczewie na wniosek Burmistrza Miasta przyznała ks. prałatowi Piotrowi Światłemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Złoczewa.

Podniosły moment wręczenia symbolicznej szklanej statuetki Honorowego Obywatela Miasta Złoczew - Wieloletniemu Proboszczowi Parafii pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Złoczewie -  Ks. prałatowi Piotrowi Światłemu z rąk Burmistrza Miasta Złoczewa Antoniego Kucharskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Jerzego Wieczorka.


Uroczysta Msza święta koncelebrowana przez Księdza Prałata Piotra Światłego, Księdza Dziekana Jana Bednarka i Proboszcza Jerzego Brzęczka była elementem uroczystości.Honorowy Gość uroczystości Ksiądz Prałat Piotr Światły

Sekretarz Miasta Pani Anita Szremska wręcza pamiątkowy album ze zdjęciami Złoczewa, z którym Ksiądz Prałat był związany przez ponad 25 lat


Zaproszeni goście złożyli na ręce Księdza Prałata wiązanki kwiatów, gratulacje i życzenia. Dostojny Gość z wielkim wzruszeniem podziękował zgromadzonym za wyróżnienie, życzenia, pamięć i wyrazy sympatii. Z rozrzewnieniem wspominał lata swej posługi kapłańskiej pełnionej w naszej parafii.


 

Życzenia od Sióstr Kamedułek

Życzenia od Dyrektor ZSZP w Złoczewie Pani Jadwigi Pędziwiatr

Życzenia od Towarzystwa Przyjaciół Złoczewa

Życzenia od przedstawicieli RBS Lututów

Życzenia od sołtysów gminy Zloczew

Uczestnicy uroczystej Sesji

 

autorem pomysłu na stworzenie zakładki jest: Piotr Leśniewicz.