Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i uniewaznionych dowodów osobistych.

Wymagane dokumenty:

wniosek

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Złoczewie, pok. nr 12 - Inspektor Patryk Perdek.

Opłaty:

31 zł

Termin i sposób załatwienia:

do 14 dni.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 19 listopada 2008r. w sprawie wysokości opłat za udostepnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i uniewaznionych dowodów osobistych, zbioru PESEL. Dz.U. nr 207 z 2008 r. poz. 1298

Załączniki:
Powrót do góry