Decyzja o warunkach zabudowy oraz decyzja celu publicznego

Wymagane dokumenty:

Wniosek inwestora wraz z 2 egzemplarzami map do celów opiniodawczych, wypis z ewidencji gruntów.

Miejsce złożenia dokumentów:

Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i zamówień publicznych -  Marcin Machała, pok 109

Opłaty:

107 zł z wyjątkiem budynków mieszkalnych

Termin i sposób załatwienia:

2 miesiące

Powrót do góry