Wypis i wyrys z tekstu planu zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie wypisu i (lub) wyrysu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i zamówień publicznych -  Marcin Machała, pok 109

Opłaty:

Od wypisu - do 5 stron 30zł- powyżej 5 stron 50zł Od wyrysuj - za każdą rozpoczętą stronę A4- 20zł

Termin i sposób załatwienia:

Do 7 dni.

Powrót do góry