Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Miejsce złożenia dokumentów:

Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i zamówień publicznych -  Marcin Machała, pok 109

Opłaty:

17 zł.

Termin i sposób załatwienia:

W dniu wpływu wniosku

Powrót do góry