Poświadczenie własnoręczności podpisu

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretarz Miasta Anita Szremska pok 014

Opłaty:

9 zł od każdego podpisu

Termin i sposób załatwienia:

W terminie 7 dni

Powrót do góry