Poświadczenie zgodności duplikatów, odpisów lub kopii

Miejsce złożenia dokumentów:

 Sekretarz Miasta Anita Szremska, pok 014

Opłaty:

5 zł od każdej strony

Termin i sposób załatwienia:

W terminie 7 dni

Powrót do góry