Sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretarz Miasta Anita Szremska, pok 014

Opłaty:

22 zł

Termin i sposób załatwienia:

Po wcześnieszym ustaleniu terminu.

Podstawa prawna:

Ustawa Kodeks Cwilnyz 23.04.1964r.    (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132, z 2018 r. poz. 398 )   art 951 

Powrót do góry