Usunięcie drzewa

Miejsce złożenia dokumentów:

  Podinspektor  Aldona Wasińska  pok. 013, 

Termin i sposób załatwienia:

W terminie do 21 dni.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614)


 

Powrót do góry