Usunięcie drzewa

Miejsce złożenia dokumentów:

  Zastępstwo: Inspektor Radosław Radwański  pok. 013, 

Termin i sposób załatwienia:

W terminie do 21 dni.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody  (Dz.U. z 2017r. poz. 1074)

 

Powrót do góry