Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Miejsce złożenia dokumentów:

Inspektor Barbara Kowalczyk   pok. 108

Opłaty:

205 zł

Termin i sposób załatwienia:

W terminie do 7 dni.

Powrót do góry