Akty stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek o wydanie  odpisu skróconego /zupełnego  aktu

Miejsce złożenia dokumentów:

Patryk Perdek - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  pok. nr 006

Opłaty:

Odpis skrócony aktu stanu cywilnego - 22 zł

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego-  33zł

Odpis wielojęzyczne aktu stanu cywilnego - 22 zł

Termin i sposób załatwienia:

do 7 dni

Podstawa prawna:
Ustawa z dn. z dnia 28 listopada 2014  Prawo o aktach stanu cywilnego 
t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 2064, z 2017r. poz. 1524
Powrót do góry