Odpady komunalne

Wymagane dokumenty:

 

deklaracje

Miejsce złożenia dokumentów:

pok. 108    - Pani Joanna Bilska

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tj. Dz. U. z 2016 r. z późn. zm.)

Powrót do góry